Dölj bild

Aktuellt

Börja anpassningen till GDPR

[2018-01-23 12:11]

Vad handlar egentligen GDPR om? Varför behöver Svenska kyrkan anpassa sig till EU:s dataskyddsförordning? Se filmen och läs på intranätet så kommer du på banan!


Filmen GDPR och Svenska kyrkan ger grundläggande kunskap om den nya förordningen och kyrkans anpassning till den.

Börja med att se den - och läs därefter nedan om vad nationell nivå erbjuder för att stödja stift och församlingar i att inventera och anpassa sina lokala system.

Stöd till stift och församlingar

Det nationella projektet Anpassning till dataskyddsförordningen kommer att erbjuda:

  • Ett underlag för att inventera lokala system. Materialet innehåller även vägledning, exempel och en e-utbildning som visar hur man fyller i inventeringen. Underlaget finns tillgängligt på intranätet 1 februari.
  • Ett förslag till övergripande åtgärdsplan för att anpassa lokala system som har inventerats. Planen är bland annat tänkt att innehålla förslag till prioriteringar av vilka system som är viktigast att börja anpassa och rekommendationer för hur det kan göras. Mer information om och datum för åtgärdsplan kommer framöver.
  • Rekommendationer för medarbetare och chefer att anpassa arbetssätt och rutiner till GDPR. Lathunden kommer t.ex. att innehålla hur man kan använda mejl, sociala medier och Office-paketet på ett GDPR-vänligt sätt.​

Det här kan du göra redan nu

För att underlätta arbetet med att inventera system kan du som är systemägare redan nu göra en förteckning över de lokala system som ni har och vilket företag som är leverantör för detta. Systemägaren och leverantören ska genomföra inventeringen tillsammans.

Förvarna gärna leverantören att ni har ett gemensamt arbete att göra under februari för att inventera ert eller era system.

Läs mer om inventeringsarbetet

Fråga om du undrar något

För frågor kontakta i första hand din stiftsjurist.

I andra hand kan du vända dig till det nationella projektet via mejl.
GDPR-projektet@svenskakyrkan.se

Om projektet Anpassning till dataskyddsförordningen

  • Projektet kallas även GDPR-projektet
  • Nationell nivå driver projektet i samråd med stiften
  • Projektet ansvarar bland annat för att inventera och anpassa alla gemensamma system som nationell nivå tillhandahåller för hela Svenska kyrkan, som tex KBOK och Kyrksam
Redaktör
Redaktionen , Aktuellt
Innehållsansvarig
Margareta Furberg, Aktuellt
Skapad
2018-01-15 15:36
X
Dokumentid: 1376600- Webid: 27325 - Unitid: 2147483460