Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Västerås stift

  Johanna – en modell i tre delar

  Johanna är stiftets samlade modell för ett strukturerat arbete med församlingsinstruktioner, visitationer och främjande/stöd.

  Om Johannamodellen

  Biskop Mikael Mogren har i samband med utarbetandet av modellen sagt att: ”Det vi håller på med, var och en i sin verksamhet, blir satt i ett större sammanhang. Det här blir ett sätt att föra kunskaper vidare – för verktyg finns, men de är inte desamma överallt.”

  Johannamodellen är ett verktyg i biskopens uppdrag att leda och hålla samman kyrkan i stiftet. Kunskapsöverföringen och den kompetenshöjning den i sin tur för med sig, både för församlingar och stiftskansli, är en av Johannamodellens styrkor. Modellen erbjuder också ökad öppenhet i form av förutsägbarhet och insyn när det gäller stiftsorganisationens tillsynsansvar. Visitationerna, det vill säga biskopens och prostarnas formella tillsynsbesök med tillhörande uppföljningar, sker regelbundet och annonseras lång tid i förväg. Visitationsprotokoll och annat material finns tillgängligt på visitationswebben.

  Vid visitationerna följs även de utvecklingsområden församlingarna/pastoraten skrivit in i sina församlingsinstruktioner upp. Församlingsinstruktioner och visitationer blir i sin tur underlag för stiftskansliets arbete med främjande och stöd.​

  Grafik: Åke Paulsson

  Grafik: Åke Paulsson

   

   

  Filer för nedladdning
  Redaktör och innehållsansvarig
  Johanna Olofsson, Västerås stift
  Uppdaterad
  2020-11-09
  X
  Dokumentid: 1372078- Webid: 29143 - Unitid: 6