Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Strängnäs stift

  Ny stiftsstyrelse vald

  [2017-12-12 13:00]

  När stiftsfullmäktige för mandatperioden 2018-2021 samlades till sitt första sammanträde stod val av ordförande samt av ledamöter till stiftsstyrelse och domkapitel på dagordningen.

  Till ordförande i stiftsfullmäktige valdes Timmy Leijen, S. Annica Zetterholm, C, valdes till 1:e vice ordförande och Mats Wendt, Posk, till 2:e vice ordförande.

  Till ledamöter i stiftsstyrelsen valdes
  Lars Johnsson, S
  Christina Södling, S
  Michael Wallbom, S
  Jenny Thor, S
  Mats Ershammar, BorgA
  Tage Gripenstam, C
  Tomas Fors, C
  Birgitta Wrede, Posk
  Jesper Nordenström, Posk
  Camilla Berard Granström, SD

  Till ersättare i stiftsstyrelsen valdes
  Timmy Leijen, S
  Rose-Marie Jacobsson, S
  Lars-Erik Lordh, S
  Carina Svendberg Widqvist, S
  Jan-Olov Karlsson, S
  Åsa Ingårda, C
  Christina Bergendahl, C
  Niclas Fårnér, Posk
  Irma Sandgren, Posk
  Patrick Claesson, SD

  Till ledamöter i domkapitlet valdes Marianne Thor, S, Inger Fredriksson, C, och Agneta Gustavsson, Posk.

  Till ersättare valdes Lars G Linder, S, Magdalena Jerlström, C, och Birgitta Ehrenström, Posk.

  Till domarledamot för valdes Erik Ternert och till ersättare Helena Sohl.

  Redaktör
  Innehållsansvarig
  Skapad
  2017-12-12
  X
  Dokumentid: 1371833- Webid: 28948 - Unitid: 5