Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Strängnäs stift

  Södertälje pastorat och Enhörna församling blir ett

  [2017-12-12 13:02]

  Södertälje pastorat och Enhörna församling kommer att bilda ett gemensamt pastorat. Det beslutade Strängnäs stiftsstyrelse vid sitt senaste sammanträde.

  Det nya pastoratet bildas från och med den 1 januari 2019 och kommer att heta Södertälje pastorat.

  Det var Enhörna församling som 2015 väckte frågan om att bilda gemensamt pastorat med Södertälje. Stiftsstyrelsen beslutade i mars 2016 att utreda förutsättningarna för detta. Förutom att ärendet under 2017 varit på remiss har flera samråd genomförts med representanter ur båda medarbetarlagen och förtroendevalda från respektive enhets kyrkoråd och kyrkofullmäktige.  

  Stiftsstyrelsen anser, vid en samlad bedömning av beslutsunderlaget, att ett gemensamt pastorat bestående av Enhörna församling och de två församlingarna i nuvarande Södertälje pastorat (Södertälje och Östertälje församlingar) blir en mer ändamålsenlig indelning för Svenska kyrkan i området.

  Redaktör
  Innehållsansvarig
  Skapad
  2017-12-12
  X
  Dokumentid: 1371826- Webid: 28948 - Unitid: 5