Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Diakoni

  Vägledningen vill stärka diakonin strategiskt

  Magnus Bodin och Miriam Hollmer har tillsammans med Luleå, Västerås och Göteborgs stift tagit fram en vägledning för diakoni.

  Magnus Bodin och Miriam Hollmer har tillsammans med Luleå, Västerås och Göteborgs stift tagit fram en vägledning för diakoni. Foto: Roland Asplund

  [2017-11-17 11:25]

  Nu finns ”Vägledning för diakoni i Svenska kyrkan” klar på intranätet - ett verktyg för att stärka strategiskt tänkande om diakoni. Vägledningen betonar att diakoni är hela församlingens uppdrag.

  Efterfrågan har funnits länge i församlingar och stift om ett samlande verktyg att kunna luta sig mot, förklarar projektsekreteraren Miriam Hollmer vid Kyrkokansliet. Med hjälp av vägledningens pedagogiska modell – diakonitriangeln - ska det bli lättare att samtala och reflektera över församlingens diakonala uppdrag.

  Diakonitriangeln

  Det är mitten av triangeln - i begreppet diakoni - man utgår ifrån för att reflektera om ”varför” kyrkan ska ägna sig åt diakoni. De tre sidorna av triangeln - förhållningssätt, verksamheter och utövare - används för att reflektera kring ”hur” församlingens diakoni ser ut. Församlingens diakoni är lika med summan av dessa delar.

  – Diakonitriangeln är ett verktyg för att strukturera, få överblick och se vad man gör för att kunna prioritera rätt i församlingen. Man kan inte göra allt! Förhoppningsvis hjälper modellen till att välja diakoni som församlingen är bäst lämpad för, säger Miriam Hollmer.

  Hon kände själv i arbetet med vägledningen ett behov av att strukturera olika aspekter av diakoni. Så hon skapade en bild - diakonitriangeln. Eftersom triangeln fungerade för henne, kanske den kunde fungera för flera, tänkte Miriam.

  Vägledningen som innehåller råd, tips, metoder och modeller är tänkt att vara ett stöd för församlingen att göra ett medvetet val av fokus och finna rätt ambitionsnivå. Vilken kompetens behöver församlingen i förhållande till den arbetsuppgift och ambitionsnivå man har med diakonin? funderar projektledaren Magnus Bodin.

  Se-analysera-handla

  Det handlar om att se, analysera och handla för kunna stärka eller utveckla en diakoni som är hållbar, fortsätter han.

  – Det går inte att hoppa över analysen, exempelvis att ställa den egna diakonala verksamheten i relation till vad andra samhällsaktörer gör. Se och ta in fakta för att sedan kunna handla.

  Vägledningen vill fördjupa förståelsen av diakoni och bidra till en gemen­sam förståelse av vad diakoni kan sägas vara och hur diakoni kan utövas.

  Vägledningen kan användas i arbetet med verksamhetsplan, församlingsinstruktion och budget, och stödja bl a ledningsfunktionen när man behöver mer kunskap och en snabb introduktion om hur man tänka kring diakoni i församlingen. Det är inte bara diakonens uppgift att tänka strategiskt kring diakoni, betonar Miriam Hollmer.

  Prata diakoni

  Till vägledningen finns ett studiematerial – Prata diakoni - som är gjort av Sensus och Miriam Hollmer.

  – Med Prata diakoni kan hela arbetslaget vara delaktigt och samtala om församlingens diakoni. Det är viktigt att tänka på helheten och se hur de olika aspekterna förhållningssätt, verksamheter och utövare hänger ihop. Det går givetvis att ta upp en aspekt i taget och diakonitringeln tydliggör vilken aspekt det är man talar om, säger Miriam Hollmer.

  Studiematerialet är i första hand riktat till medarbetare, utöver diakoner, i församlingen. Diakonen kan med sin speciella kompetens vara den som håller i utbildningen, exempelvis under en medarbetardag eller eftermiddag. Prata diakoni kan fungera som plocklåda att välja ur och anpassas efter aktuella behov och tid till förfogande.

  Roland Asplund

  Redaktör
  Ann-Mari Lundholm, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Skapad
  2017-11-17
  X
  Dokumentid: 1367871- Webid: 37984 - Unitid: 2147483410