Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Diakoni

  "Ge praktikanter möjlighet att växa! "

  [2017-11-15 14:36]

   – Se inte praktikanter som tillskott i ordinarie verksamhet, utan stärk människor och ge dem chans att växa, säger Kristian Ramhov, kyrkvaktmästare i Ängelholms församling, som deltagit i en utbildning för handledare i bemötande.  

  Under året har husmödrar och kyrkvaktmästare deltagit i en tvådagars utbildning för handledare i att bemöta praktikanter. Husmödrar och vaktmästare är de som oftast handleder personer som arbetstränar i Svenska kyrkans församlingar.

  – Det är roligt att hjälpa till, men tidskrävande. På handledarkursen tyckte vi nog alla att bristen på tid är det största problemet, säger Kristian Ramhov.

  Han tycker det är viktigt att hålla isär begreppen arbetsträning och arbete – inte se praktikanter som tillskott i ordinarie verksamhet. Han brukar fråga praktikanterna vad de själva vill med arbetsträningen, vad nästa steg kan bli. Målet ska vara att småningom komma in på arbetsmarknaden.

  – Jag försöker lyssna för att hitta rätt nivå i arbetsträningen, sätta gränser och uppmana att ta mikropauser så att inte praktikanten kommer hem och är slutkörd i kropp och psyke, säger Kristian Ramhov.

  Arbetsträna i trädgårdsmiljö

  Församlingen har tagit emot människor i utsatthet i många år. Idag erbjuds långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna programmet trädgårdsdiakoni under en termin.

  De åtta deltagarna får arbetsträna i trädgårdsmiljö helt utifrån egna förutsättningar. Kristian Ramhov är handledare för en av praktikanterna.  Från Nyköpings församling deltog Annelie Karlsson, som koordinerar arbetet med praktikanter. Hon fann utbildningen mycket bra och lärorik. Två medarbetare är idag handledare för en grupp nyanlända som får arbetsträna. – De gör enkla praktiska saker, som att klippa gräs och hantera en del maskiner beroende på språkliga förutsättningar. Vi är noga med säkerhetstänket.

  Inkludera människor

  Ett sätt kan vara att märka redskap med enkla skyltar så att de inte ska kunna missuppfattas av de nyanlända, eftersom de språkliga färdigheterna och nyanserna varierar. De jobbar också med att inkludera människor på olika sätt, bl a genom att bilda arbetsgrupper, äta tillsammans och samtala med den ordinarie personalen om stereotyper och fördomar.

  – Vi försöker ge praktikanterna ansvar och läsa av hur de klarar av det. Ge dem litet nya utmaningar, säger Annelie Karlsson.

  Roland Asplund 

  Redaktör och innehållsansvarig
  Margareta Furberg, Kommunikationsavdelningen
  Skapad
  2017-11-15
  X
  Dokumentid: 1367442- Webid: 37984 - Unitid: 2147483410