Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Härnösands stift

  Ny som kyrkoherde

  Här finns information för dig som är ny i din roll som kyrkoherde.

  Efter att biskop Eva mottagit dig som kyrkoherde kommer du tillsammans med andra nyss mottagna kyrkoherdar att kallas till en dag på stiftskansliet. Där möter ni biskop Eva för att bland annat prata om kyrkoherderollen och tillsynsansvaret.  

  Mentorsprogram
  Som ny kyrkoherde erbjuds du att ingå i stiftets mentorsprogram oavsett om du tidigare varit kyrkoherde eller inte. Mentorn är ett komplement till annat stöd i uppdraget som kyrkoherde tex utöver kontraktsprost och kontraktets kyrkoherdekollegie.

  Inom programmet får du möjlighet att i förtroende bolla frågor som är aktuella för dig tillsammans med en annan av stiftets kyrkoherdar. För att relationen ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att avsätta tid för regelbundna träffar, ca var 4-6:e vecka. Rekommendationerna är att träffarna pågår under ca 1,5 år.  

  Deltagare i programmet bjuds in till en årlig fortbildningsdag.

  Medieträning
  Som kyrkoherde behöver du ibland möta media utifrån både positiva och mindre positiva anledningar. Som kyrkoherde i Härnösands stift inbjuder vi dig till en dag där du får öka din kunskap och erfarenhet av kontakt med media. Dagen leds av ett företag med mångårig erfarenhet av att medieträna nyckelpersoner i olika organisationer och företag. 

  Stiftets arbete i samband med kyrkoherdeskifte 
  En församling/ett pastorat genomgår en stor förändring när man tar emot en ny kyrkoherde. Det är därmed ett gyllne tillfälle att bland annat tala om vilka olika synsätt och värderingar som finns i församlingen/pastoratet och lägga fast roller och mandat. Stiftskansliet erbjuder de församlingar/ pastorat som tagit emot en ny kyrkoherde ett skräddarsytt paket där dessa och andra aktuella frågor bearbetas. När en ny kyrkoherde tillträtt sin tjänst mottas denne av biskopen i en mottagningsgudstjänst.  Det sker så snart biskopens kalender tillåter och i samråd med församling/pastorat. En första kontakt med kyrkoherden tas också för att prata om det stöd i kyrkoherdeuppdraget stiftet kan ge. Syftet med insatserna i samband med att en ny kyrkoherde tillträder är att underlätta samarbetet i församlingen eller pastoratet. Arbetet sker i tre steg:

  • Möte med den nye kyrkoherden, kyrkorådets ordförande och handläggare från stiftskansliet för ett samtal om vilka önskemål och behov man ser och hur man vill gå vidare i processen. Samtalet kan ske på stiftskansliet eller i församlingen/pastoratet utifrån vad som passar bäst
  • Erbjudande om en fortbildningsdag utifrån identifierade områden i mötet ovan.
  • En uppföljning/utvärdering med samma personer som planerat insatsen tillsammans med kyrkoherden och kyrkorådets ordförande. 


  Redaktör och innehållsansvarig
  Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
  Ansvarig för intranätet Härnösands stift
  Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
  Uppdaterad
  2019-08-15
  X
  Dokumentid: 1367040- Webid: 29147 - Unitid: 11