Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Göteborgs stift

  Mentor för nya kyrkorådsordförande

  Alla nyvalda kyrkorådsordförande i stiftet erbjuds att få en mentor som stöd under mandatperiodens första 18 månader. Mentorerna är alla erfarna kyrkorådsordförande.

  En ny mandatperiod innebär att många som tidigare har varit förtroendevalda fortsätter att vara det, men att det också tillkommer nya personer i kyrkoråd, kyrkofullmäktige och församlingsråd. Alla dessa nytillkomna behöver introduktion i sina nya uppgifter, men uppgiften att bli kyrkorådsordförande för första gången är speciell. Göteborgs stift ger vid varje ny mandatperiod utbildningar för förtroendevalda, detta mentorprogram är ett försök till att förbättra möjligheterna för nya kyrkorådsordförande att få en bra start i sitt nya uppdrag.

  Mentorprogrammet syftar till att ta vara på den kompetens och erfarenhet som tidigare kyrkorådsordförande besitter så att de kan ge nya ordförande ett stöd under de första 18 månaderna i sin nya uppgift. Ibland kan en avgående ordförande ge ett sådant stöd till sin efterträdare, men det är inte alltid som det fungerar väl. Dessutom kan det vara skönt som ny ordförande att ens mentor är på viss geografisk distans så att rollerna kan vara tydliga.

  Mentorskapets idé är att en mer erfaren kollega ger en mindre erfaren kollega vägledning i hans/hennes personliga och professionella utveckling och att mentorn är ett stöd i aktuella utmaningar och svåra situationer.

  Mentorskap är en process där mentor och ordförande tillsammans utvecklar den senares potential. Det är en dialog som belyser den nye/nya ordförandens situation, olika handlingsalternativ och konsekvenser av olika handlingsalternativ. Mentorrelationen innebär ett ömsesidigt lärande där mentorn stödjer ordföranden att finna sin egen väg i uppgiften. Mentorskap handlar om att locka fram det bästa i en annan människa.​

  Här kan du läsa mer om Mentorprogram för nya kyrkorådsordförande 2018-19

  Vill du veta mer? Kontakta mig gärna!​

  Lars Björksell

  Redaktör och innehållsansvarig
  59716410-3ec4-4221-83d2-507745b76d10,
  Ansvarig för intranätet Göteborgs stift
  Theresa Montebelli, Gbg stiftskansli
  Uppdaterad
  2017-10-24
  X
  Dokumentid: 1363219- Webid: 21093 - Unitid: 9