Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Göteborgs stift

  Kompetensutveckling Ledarskap

  Arbetshandledning för kyrkoherdar eller arbetsledare i Göteborgs stift
  Att få arbetshandledning som arbetsledare är att få stöd i sin egen ledarroll, hantera svåra yrkesmässiga situationer, få kvalitativ tid för reflektionsutrymme och fördjupande samtal samt höja sin kompetens som chef.
  Arbetslagsprocess om idealitet
  Ideellt forums arbetslagsutbildning (ALU) om idealitet, identitet och medarbetarskap är en processutbildning på tre halvdagar som riktar sig till lokala församlingar som vill utveckla möjligheterna för församlingsbor/medlemmar att engagera sig ideellt i församlingen. Ges på förfrågan.
  Att vara kyrka
  En processutbildning om idealitet, identitet och medarbetarskap – tidigare Att leda ideella medarbetare. En kurs för församlingar som vill utveckla arbetet med delaktighet och engagemang genom att involvera, inspirera och rekrytera ideella medarbetare. Syftet är att rusta samordnare och möjliggörare för ideellt engagemang. 7-9 sep, 24-26 nov 2020, 25-27 jan, 14-15 apr 2021, Helsjön folkhögskola
  Barnet som medskapare-Barnkonsekvensanalys
  Hur får barn en självklar plats i kyrkans sammanhang? Hur kan barn ges möjlighet att delta aktivt och ha inflytande? Hur kan barns rättigheter stärkas? Tor 22 okt 2020, Göteborg
  Dans och rörelse med unga
  Vill du utveckla verksamheten och ditt ledarskap med hjälp av dans, rörelse och drama? En dag för dig som jobbar med barn-, och ungdomskör eller som är intresserad av rörelse och skapande i arbetet med barn och unga. Mån 5 okt 2020, Göteborg
  Ekonomi för icke-ekonomer
  I många ledande befattningar och som förtroendevald ingår ett ekonomiskt ansvar. För att kunna ta beslut kring ekonomi behövs en grundförståelse för vad ekonomi är och innebär. Vi utgår från begrepp som vanligtvis används vid arbete och presentation av bokslut och budget. Ges på förfrågan.
  Ge plats för delaktigheten, höst
  Nätverksträff om ideellt engagemang i församlingen. Hur gör vi det enkelt för den som vill engagera sig ideellt i församlingen? Hur organiserar vi engagemanget så att alla medarbetare tillsammans kan fullgöra kyrkans grundläggande uppgift? Vi tänker vidare kring hur vi kan ge plats för delaktighet och engagemang i församlingslivet. ONSDAG 14 oktober 2020, Göteborg
  Grupphandledning alla anställda
  Grupphandledning vill stödja din kompetensutveckling utifrån de behov du själv formulerar. Tillsammans ser och hör vi mer, i samspel med varandra skapas vår identitet. Genom grupprocessen erbjuds var och en att vidga och fördjupa sin uppmärksamhet och reflektion kring den egna personen i yrkesroll och yrkesuppgift. Att gå i grupphandledning kan vara stressreducerande, inspirerande, utvecklande och stödjande. Ges på förfrågan.
  Höjder och djup, det Gudlösa folket
  Sverige anses vara ett av världens mest sekulariserade länder trots att en stor majoritet fortfarande tillhör Svenska kyrkan. Vi firar kristna högtider, gifter oss i kyrkan och när livet blir tufft ber vi men vi kallar oss inte för kristna. Det som är kulturellt kristet ser vi inte, medan kulturella uttryck för andra religioner ses som religiositet, säger David Thurfjell, professor i religionsvetenskap. Fre 27 nov 2020, Tyska kyrkan i Göteborg
  Kommunikation som mission-Utbildningsår för arbetslag
  Inom ramen för Kommunikation som mission en ettårig utbildning för hela arbetslag som handlar om att tillsammans höja den praktiska förmågan i kommunikationsarbetet. Det handlar både om att stärka kompetensen och öka effektiviteten.
  Kyrkligt ledarskap - Behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning 2021
  Den behörighetsgivande utbildningen för blivande kyrkoherdar 2021 - Kyrkligt ledarskap, 15 högskolepoäng.
  Ledarskap i tider av förändring
  Ett processinriktat ledarskapsprogram som vänder sig till hela lednings- eller chefsgruppen när kyrkoherden har genomgått Kyrkoherde i tider av förändring. Ges på förfrågan.
  Medvetandegörande samtal och allvarliga påpekanden
  Ibland blir det inte som det är tänkt och medarbetare agerar utanför lämpliga ramar. Vi går igenom vanliga frågeställningar om vad du som chef kan och inte kan kräva av medarbetare. Vi pratar om hur ett bra upplägg för komplicerade samtal kan göras vid till exempel misskötsamhet, hur dokumentation bör se ut och tar stöd ur lag och kollektivavtal. Tor 8 okt 2020, Göteborg
  Omvärldsanalys i teori och praktik
  Vad är en omvärldsanalys och varför ska vi göra en sådan? Hör Andreas Sandberg, forskare och kulturgeograf på avdelningen för kyrkoliv. Han utbildar oss i omvärldsbevakning och analys, omvärldsförändringar som påverkar oss, källor för omvärldsbevakning och modeller för omvärldsanalys. Ons 21 okt 2020, Stiftskansliet i Göteborg
  Presidiedygn tema Guds hus/omställd
  Guds hus är vår arbetsplats. Men hur högt i tak är det i våra hus, vad är egentligen våra kyrkors syfte och hur skapar vi mötesplatser i våra gemensamma utrymmen? Välkommen till Göteborgs stifts andra presidiekonferens, en dag när vi samtalar om hur vi tillsammans gestaltar och förvaltar Guds hus praktiskt, teologiskt och socialt. Fre 9 okt 2020, digitalt
  Verktyg för verksamhetsstyrning
  Syftet med verktyget är att underlätta styrning och ledning i församlingen och att skapa en röd tråd från församlingsinstruktion till verksamhetsplaner, budget och ända till att kontera fakturor och följa upp sin verksamhet. Ges på förfrågan.
  Redaktör och innehållsansvarig
  Ylva Bodell, Gbg stiftskansli
  Ansvarig för intranätet Göteborgs stift
  Theresa Montebelli, Gbg stiftskansli
  Uppdaterad
  2018-02-14
  X
  Dokumentid: 1352820- Webid: 21093 - Unitid: 9