Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Strängnäs stift

  Extratjänster - en möjlighet för församlingar

  [2017-06-19 15:08]

  Nu kan församlingar och pastorat på ett enklare sätt skapa en väg för nyanlända och långtidsarbetslösa in på arbetsmarknaden genom så kallade ”extratjänster”.

  Regeringen har fattat ett nytt beslut om att förändra regelverket för extratjänster så att långtidsarbetslösa eller nyanlända ska kunna anställas bland annat av trossamfund. Arbetsgivare som anställer en person i extratjänst får ett ekonomiskt stöd motsvarande lönekostnaden i upp till 12 månader, ett stöd som kan förlängas med ytterligare 12 månader. Subvention för handledarstöd ingår.

  Det är en möjlighet för församlingar att anställa nyanlända eller långtidsarbetslösa. Det kan röra sig om anställningar inom t.ex uppsökande verksamhet, soppkök, barnverksamhet eller någon form av social verksamhet. Kommersiell verksamhet i församlingens regi är undantagen och de nya reglerna gäller inte anställningar i second hand-butiker.

  Extratjänster förmedlas genom Arbetsförmedlingen. Svenska kyrkan, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Arbetsförmedlingen har skrivit en nationell avsiktsförklaring om samarbete. Strängnäs stift håller på att ta fram en regional överenskommelse med Arbetsförmedlingen för underlätta och stötta kontakten mellan församling och arbetsförmedling på lokal nivå.

  Strängnäs stift är också ett av tre stift som arbetar med satsningen "Mer än Jobb"; Svenska Kyrkans stöd till människor i arbetslöshet. Projektet vill stärka församlingarna att långsiktigt bedriva verksamhet för att arbetslösa ska komma i arbete, praktik eller utbildning. Det gäller särskilt verksamhet som möjliggör för nyanlända, unga och personer med funktionsnedsättning att etablera sig i samhället. Läs mer om "Mer än Jobb" här.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Josefine Radon Bertilsson, Strängnäs stift
  Skapad
  2017-06-19
  X
  Dokumentid: 1342447- Webid: 28948 - Unitid: 5