Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Verksamhetsråd

  För varje kyrka finns det en arbetsledande präst och ett verksamhetsråd som ska finnas med i samtalet kring hur den lokala verksamheten ska utformas.

  Verksamhetsrådet består av fem förtroendevalda och tre ersättare utsedda av kyrkorådet.

   

  ​Svenska kyrkan Malmö har valt att fokusera på den lokala kyrkan och det arbete som bedrivs där. Kyrkofullmäktige har 2017-12-12 beslutat att församlingsråden delegerar sina arbetsuppgifter till verksamhetsråden.

  Verksamhetsråden har enligt delegation från församlingsrådet följande arbetsuppgifter:

  • Utser kyrkvärdar
  • Utser den kyrkvärd som tillsammans med kyrkoherden ska ansvara för kyrkans inventarier
  • Beslutar om former för församlingens huvudgudstjänst och ska delta i samråd kring andra frågor som rör gudstjänstlivet
  • Beslutar om upplåtande av kyrka Beslutar om församlingskollekt Ska alltid godkänna förslag om ändring av kyrkobyggnaden eller kyrkorummet
  • Församlingsrådet ska alltid yttra sig innan kyrkofullmäktige fattar beslut i ett ärende som särskilt berör den församlingen
  • Rådet ska yttra sig innan kyrkofullmäktige beslutar om indelningsändring i pastoratet
  • Rådet ska göras delaktigt i utarbetandet av församlingsinstruktion Rådet kan ta initiativ till ändring av församlingsinstruktionen.
  • Vara involverade i de uppgifter som av kyrkoherden är delegerade till församlingsherden. 

   

  Protokoll från verksamhetsråden ska delges församlingsråden som delegationsbeslut. Protokoll hittar du under sidan Mitt förtroendeuppdrag

   

   

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Anki Bondesson, Malmö pastorat
  Uppdaterad
  2022-04-27
  X
  Dokumentid: 1340387- Webid: 45457 - Unitid: 12901