Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Härnösands stift

  Stöd vid konflikter

  På alla arbetsplatser uppstår någon gång konflikter. Ibland kan man behöva hjälp att sortera i en uppkommen situation. Tveka inte att tidigt använda dig av möjligheten att få konfliktvägledning.

  Vår möjlighet att fullgöra vårt uppdrag är beroende av vår förmåga att samarbeta väl. Samarbetet sätts på prov när det uppstår meningsskiljaktigheter i olika sakfrågor och samarbetssvårigheter mellan personer. Friktioner och konflikter är naturliga inslag i vår vardag. Konfliktvägledning innebär att en eller flera personer får ett tillfälle att prata igenom en besvärlig situation tillsammans med en konfliktvägledare.

  Genom att tidigt ta in extern hjälp kan man undvika att situationen förvärras. Möjligheten till konfliktvägledning vänder sig till kyrkoherdar, kyrkorådsledamöter och arbetsledare i Härnösands stift.

  Syftet är att få hjälp med:

  • sortera i situationen
  • få klarheter i vad som är viktigt för dig själv och vad du skulle vilja uppnå
  • bedöma vad som är möjligt och inte möjligt
  • få överblickar över olika möjliga sätt att gå vidare
  • få information om vilka andra möjligheter det nns att få stöd

    

  Konfliktvägledning kan inte:

  • driva frågor gentemot andra
  • ge juridisk rådgivning
  • Samtalet är konfidentiellt vilket innebär att konfliktvägledaren inte för något av det som sagts vidare utan att personen godkänt det.
   Konfliktvägledaren tar inte ställning i sakfrågan.

  Om det finns behov kan konfliktvägledaren bistå med:

  • ta reda på mer information
  • ställa frågor till andra berörda
  • beställningar till externa utförare
  • medla mellan olika parter inom församlingen/pastoratets styrning och ledning. Detta förutsätter att alla inblandade är villiga att medverka i medlingssamtal. 
  Redaktör
  Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
  Innehållsansvarig
  Mona Bentsen, Stiftskansliet
  Ansvarig för intranätet Härnösands stift
  Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
  Uppdaterad
  2017-05-15
  X
  Dokumentid: 1337230- Webid: 29147 - Unitid: 11