Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  Arbetsbelastning

  Ny webbplats: Information för arbetsgivare finns nu på www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

  Skapad:2022-06-20 11:40:00

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har flyttat all information för arbetsgivare till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare. Om du behöver hjälp att hitta rätt på den externa webbplatsen, kontakta oss gärna så hjälper vi dig.   

  Detta intranät kan inte längre uppdateras och informationen här kan därför vara felaktig. 

  Varmt välkommen till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare!​

   

  Nedan finns det tidigare innehållet som inte längre uppdateras:

   

  Grävskopa och gravgrävare ska gräva kistgrav

  Foto: Johan Arvidsson

  För att en arbetsbelastning ska vara hälsosam är det viktigt att det finns tillräckliga resurser för att kunna utföra det förväntade arbetet. Om det blir obalans mellan krav och resurser och obalansen blir långvarig eller är återkommande finns en risk att ohälsa uppstår.

  I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) finns bestämmelser om bland annat arbetsbelastning.

  Krav

  Att utföra ett arbete innebär ett antal olika krav. Vilka de är beror på vad det är som ska göras, om det till exempel är konfirmationsarbete, löneadministration eller kyrkogårdsarbete. Det kan handla om mängden uppgifter som ska utföras (kvantitet) och hur bra det ska vara (kvalitet). En del arbeten har krav i form av att vara tidsstyrda. Det finns också uppgifter som är kognitiva (att ha många bollar i luften samtidigt, kunna lösa komplexa problem, ta ställning till etiska dilemman) eller emotionella (att möta människor som lever i utsatthet, har sorg, befinner sig i en krissituation). I en del arbeten kan det också finnas fysiska förutsättningar som ställer krav, till exempel tunga lyft, repetitiva uppgifter, grävning eller mycket buller.  

  Förväntningar och krav från olika håll 

  Förväntningar och krav på innehållet i arbetet och hur det ska utföras kan uppkomma från olika håll. Det kan vara från arbetsledare och chef, men det kan också vara förtroendevalda, ideella eller församlingsbor som uttrycker sin förväntan. Andra krav kan komma inifrån, de egna förväntningarna på vad som ska åstadkommas.  

  Gränslöst arbete kan utgöra fara 

  I Svenska kyrkan drivs många arbetstagare av ett stort engagemang och att det går att arbeta med det man tror på. Om arbetsvillkoren och -förutsättningarna inte är tillräckligt tydliga, eller andras och/eller egna krav inte stämmer överens med vad som kan och ska åstadkommas är det svårt att avgöra vad som är en tillräcklig arbetsinsats. Det finns då risk att arbetet blir gränslöst och det kan leda till ohälsa.  

  Psykiskt påfrestande uppgifter

  En del arbetsförhållanden är särskilt krävande och psykiskt påfrestande. I Svenska kyrkan finns flera sådana uppgifter. Att bemöta människor i utsatta och svåra situationer är ett sådant exempel. Det kan också vara uppgifter där det finns risk för hot och våld, att lösa konflikter, ta ställning till etiska dilemman eller att fatta beslut under press.  Även om det ofta är mycket meningsfullt att arbeta med människor kan det också vara psykisk påfrestande.  

  Resurser

  Det behövs resurser för att hantera de krav som ställs på arbetet och resurserna ska anpassas till de ställda kraven.  

  Det finns olika slags resurser, exempelvis

  • hjälpmedel och arbetsredskap 
  • tillräckligt med bemanning och kompetens.
  • tillräckligt handlingsutrymme och tid.
  • stöd genom återkoppling och de beslut som behövs för att kunna göra sitt jobb,
  • tillgång till utbildning, information och handledning
  • forum där det går att ta upp problem och svårigheter.   

  För att en hög arbetsbelastning inte ska leda till ohälsa är det viktigt med återhämtning. Det är viktigt såväl under arbetsdagen som över tid.

   

   

   

  Snabblänkar

  Skapad:2020-01-30 16:22:00

   

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Lotta Person, Arbetsgivarorganisationen
  Uppdaterad
  2022-06-22
  X
  Dokumentid: 1329418- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406