Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Diakoni

  Låt målgrupperna vara med och forma diakonin

  Föräldragrupp i kyrkan

  Föräldragrupp i kyrkan Foto: Magnus Aronson

  [2017-03-21 10:29]

  – Det är en hörnsten inom social innovation att målgrupperna är med och utformar verksamheten, sa Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet, under ett forskarsamtal om framtida utmaningar för kyrka och samhälle.

  Åtta forskare reflekterade över framtida vägar och mål för Svenska kyrkans diakonala arbete under ett seminarium i början av året, arrangerat av projektet Diakoni och välfärd vid kyrkokansliet.

  Urban Claesson, forskare i kyrkohistoria vid Svenska kyrkans forskningsenhet, berättade att diakonin som begrepp kom starkt redan under slutet av 1600-talet, som en del av pietismen och del i födelsen av det civila samhället. Diakonins uppgift var att ta hand om alla i socknen. Det var kyrkans grundvision: det finns ett ”vi” där alla får plats. I och med pietismen i Europa inrättades utbildning för föräldralösa barn, skolor och sjukhus. 

  Vardagsrum för alla

  – Kyrkan har mycket lokaler och ofta nätverk som vi också skulle kunna erbjuda andra aktörer. I det diakonala arbetet kan vi samverka med andra goda krafter. Tänk om vi skulle kunna skapa vardagsrum som kunde vara tillgängliga och nyttjas av alla lokalt! menade Ann Aldén, doktor i Missionsvetenskap vid Lunds universitet

  Särskilt diakonin drivs utifrån de utmaningar man står i och då uppstår innovativa processer som formas i nya verksamheter, metoder, delvis nya organisationer och socialt entreprenörskap, förklarade Malin Lindberg, bitr. professor vid Luleå tekniska universitet.

  – Vi försöker främja kunskap, gemensam förståelse mer systematiskt, som i exemplet ”Från idé till handling” inom Mer än jobb-projektet.

  ”De mest utsatta”

  Erik Blennberger, professor på Ersta Sköndal högskola, problematiserade målgruppen ”de mest utsatta”.

  – Det finns personer som har dubbeldiagnos med missbruk och psykisk ohälsa, eller har stått utanför arbetslivet sen de var 16-17 år och saknar skolgång eller de som växt upp i en hederskultur… Det är svårt för en enskild diakon eller församling att ta krafttag som svarar mot detta. Livet är ändå ganska svårt. Ingen kan leva utan att drabbas av sorg, ensamhet, sjukdomar och döden. Det är inte finare att arbeta med de mest socialt utsatta än med människor som är utsatta av livet, tyckte Erik Blennberger.

  En snabbfotad innovativ kyrka

  Ann Aldén menade att kyrkan behöver ha en flexibel struktur, vara snabbfotad och innovativ.

  – Dock, det jag ser av diakonin är att målgrupperna inte involveras på riktigt. Det är en hörnsten inom social innovation att målgrupperna är med och definierar och utformar verksamheten. Men det finns exempel på det inom Svenska kyrkan, särskilt om man har fått medel från Europeiska socialfonden där det är ett krav. Det är annars lätt att det blir välgörenhet - att vi ska göra något för dem, istället för med dem.  

  Roland Asplund

  Redaktör
  Innehållsansvarig
  Skapad
  2017-03-22
  X
  Dokumentid: 1329224- Webid: 37984 - Unitid: 2147483410