Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Strängnäs stift

  Utvärdera konfirmandarbetet

  [2017-03-16 09:16]

  Här finns nu enkäten som är ett verktyg för församlingar och pastorat att utvärdera sitt konfirmandarbete. Det är en elektronisk enkät som är fri att använda inom Svenska kyrkan för att följa upp vad konfirmanderna tyckte om sin konfirmandtid.

  Konfirmanderna fyller i enkäten elektroniskt via följande länk: https://response.easyresearch.se/s.asp?WID=1100559&Pwd=89548438

  Enkäten inleds med två frågor som behöver besvaras för att en unik rapport för respektive församling/pastorat ska kunna skapas. I vilket stift konfirmanden konfirmeras och i vilket församling/pastorat.

  Kontinuerligt skapas rapporter under året för de församlingar/pastorat där minst 5 svar inkommit.

  Rapporten innehåller diagram och tabeller som visar hur konfirmanderna svarat på de olika frågorna.

  Mer information om när rapporterna genereras och hur dessa tillgängliggörs kommer att finnas på intranätet: https://internwww.svenskakyrkan.se/statistikstart

  Redaktör
  Innehållsansvarig
  Skapad
  2017-03-16
  X
  Dokumentid: 1328497- Webid: 28948 - Unitid: 5