Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Strängnäs stift

  Ny stiftsingenjör på plats i Strängnäs

  [2017-03-14 09:02]

  Sedan cirka två månader finns en stiftsingenjör på Strängnäs stiftskansli. Han heter Alf Holmgren och uppdraget är bland annat att ge församlingar och pastorat råd och stöd i kontakterna med byggentreprenörer.  

   

  Behovet av att rekrytera en person med erfarenheter från bygg, och -fastighetsbranschen till Strängnäs stift har ökat i takt med att fastighetsförvaltning kommer allt högre upp på dagordningen inom Svenska kyrkan.
  Alf Holmgren, 56 år, kommer senast från ett jobb på Skanska. Där arbetade han med eftermarknad, det vill säga entreprenadbesiktningar och frågor inom entreprenadjuridik.

  En bra start på byggprocessen
  Sedan starten på stiftskansliet den 16 januari 2017 har han främst ägnat sig åt att lära sig organisationen och att besöka församlingar och bilda sig en uppfattning om vilka behov av stöd och rådgivning som finns.
  - Jag kan direkt säga att det finns stora möjligheter för mig att hjälpa församlingar att få en bättre start på sina byggprojekt. Får man det så blir hela resan bättre sen.
  Han konstaterar att församlingar hittills ofta har löst brist på egen sakkunskap genom att bjuda in entreprenörer och fråga dem om råd. Så får man förslag på vad projektet kommer att kosta, det sker en upphandling och man hoppas på det bästa.
  - En risk finns att församlingen tror att det blir billigast så, men det gör det oftast inte!

  "Från ax till limpa"
  Alf Holmgrens uppgift är att kunna hjälpa församlingarna i projekt ”från ax till limpa” samt att vara en ”speaking partner” gentemot entreprenörer och myndigheter. Genom att han är väl insatt i Boverkets byggnadsregler, det regelverk som alla anläggnings-, byggnads- och fastighetsföretag jobbar enligt, samt allmänna bestämmelser för de olika entreprenad, och –upphandlingsformer finns förutsättningar att undvika fällor under byggprocessen.
  - Jag hjälper gärna till med ett startmöte för entreprenaden där alla som påverkas av projektet deltar.
  Han nämner arbetsmiljöansvar som ett exempel. Om man inte i kontraktet delegerat det skriftligt till entreprenören blir fastighetsägaren ansvarig vid en olycka.
  - Ju mer förarbete man har gjort innan kontraktet är skrivet, desto bättre är det. Till exempel klargöra vilka skyldigheter man har som fastighetsägare respektive entreprenör.
  - En annan viktig sak är granskning av handlingar vilken församlingen kan ta hjälp med. Det kan ibland räcka med att informera entreprenörer om att Strängnäs stift har en granskningsfunktion vilken vi kommer att nyttja under hela entreprenadtiden.

  Hjälper till med det som redan gått galet
  Han vill gärna bli inkopplad i församlingarnas byggprojekt på ett så tidigt stadium som möjligt, men poängterar att han även kan vara behjälplig med stöd när det redan krånglat till sig
  - Man kanske har glömt att kontakta länsstyrelsen och kommunen, eller andra intressenter som kan vara påverkade av byggprojektet. Det kommer pålagor som fördyrar projektet. Jag hjälper gärna till även med det som redan gått åt pipsvängen.
  En del av stiftsingenjörens uppdrag är att utbilda församlingar och pastorat för att på sikt höja den generella kunskapen om fastighetsförvaltning och entreprenader i stiftet. Alf Holmgren besöker gärna församlingar och ger grundläggande utbildning i till exempel upphandling och avtal, energieffektivisering eller underhållsplanering.

  Arbeta med fastighetsregistret
  En annan arbetsuppgift som troligen kommer att ta stor del av Alf Holmgrens tid i anspråk är det fastighetsregister och lokalförsörjningsplan som ska upprättas, enligt beslutat förslag i fastighetsutredningen ”Gemensamt ansvar”. I dagsläget finns på nationell nivå pengar avsatta för arbetet och en deadline för när det ska vara klart.
  - Än så länge vet vi inte omfattningen. Ett register kan ju göras hur detaljerat som helst. Alf Holmgren anser att översynen av fastighetsbeståndet är nödvändig, att församlingar dels börjar diskutera vad som behövs, dels hur fastigheterna används.
  - Man kanske upplåter lokaler till scouter, PRO eller hembygdsföreningen, men tar inte ut en krona i ersättning. Det är kanske dags att man börjar prata med sina ”hyresgäster” om hur läget ser ut? Visst har man haft en god tanke med att låna ut lokaler, men… när det kommer till ekonomi är allt svart/vitt.

  Miriam Arrebäck  

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Miriam Arrebäck, Strängnäs stift
  Skapad
  2017-03-14
  X
  Dokumentid: 1328127- Webid: 28948 - Unitid: 5