Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Diakoni

  Utbildning i att handleda praktikanter

  Café för nyanlända

  Café för nyanlända Foto: Linda Maria Thompsson

  [2017-02-21 15:11]

  I februari och september erbjuder Kyrkokansliet – projektet Mer än jobb– tvådagars pilotutbildning för handledare av praktikanter. I mars ges en processledarutbildning i att planera hållbara diakonala projekt.

   

  Husmödrar och vaktmästare nyckelpersoner

  Husmödrar och vaktmästare är de som oftast handleder praktikanter, personer som arbetstränar i Svenska kyrkans församlingar. Handledarutbildningen ska fungera som ett stöd i handledarrollen, men omfattar dock inte dem som av arbetsgivaren har ett samordnaransvar.

  Under 2017 prövas pilotutbildningen med början 28/2 i Strängnäs och 5/9 i Uppsala stift. Vid varje utbildningstillfälle finns sex öppna platser möjliga för husmödrar och vaktmästare från alla stift att delta. Bertil Johansson, Stiftesen Activa  med lång erfarenhet av handledarutbildning  och Carolina Grelsson, handläggare migration och integration på Kyrkokansliet kommer båda att vara resurser under dagarna.

  Handledarutbildningen-fullbokad

   Höstens handledarutbildning, 5-6/9 Breidagård, Uppsala stift, är fullbokad! Läs mer om handledarutbildningen.

  Både pilotutbildningen och processledarutbildningen äger rum inom ramen för projektet Mer än jobb-Svenska kyrkans stöd till människor i arbetslöshet.

  Processledarutbildning

  "Från idé till handling" är en modell för församlingar som vill bedriva diakonalt utvecklingsarbete med inriktning mot människor i arbetslöshet. Syftet är att utveckla en verksamhet i projektform som är långsiktig och hållbar. Deltagarna ska efter processledarutbildningen självständigt kunna leda ”Från idé till handling” i sitt diakonala utvecklingsarbete.

  Utbildningen tar bland annat upp metoder för att generera idéer och rigga ny verksamhet samt hur man planerar ny verksamhet och tänker strategiskt kring denna. Modellen följer de nio stegen i projektmetoden LFA (Logical Framework Approach). LFA är ett sätt att styra utifrån de mål och resultat man vill uppnå. Metoden är också grunden för den församling som vill ansöka om medel från Europeiska socialfonden.

  Processledarutbildningen är idag fulltecknad.
  Läs mer om processledarutbildningen för hållbara projekt.

  Redaktör
  Innehållsansvarig
  Skapad
  2017-08-31
  X
  Dokumentid: 1325177- Webid: 37984 - Unitid: 2147483410