Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Strängnäs stift

  Utlysning för medel för arbete med asylsökande och flyktingar 2017

  [2017-01-31 15:42]

  Nu kan man söka medel för arbete med asylsökande och flyktingar under 2017. Medlen ska användas under 2017 och återrapporteras senast 31/1-2018. Medel som inte har använts ska återbetalas till nationell nivå. Ansökningsperioden är öppen fram till den 24/2-2017.

  Kyrkostyrelsen har avsatt medel för arbete med asylsökande och flyktingar under 2017-2019 så vi uppmanar er att redan nu fundera kring eventuella finansieringsbehov 2018 och 2019.

  Mer information och ansökan finner ni som bifogat dokument nedan. Vi behöver er ansökan senast den 24/2-2017, den skickas till strangnas.stift@svenskakyrkan.se.

  Beslut om beviljad ansökan fattas vid stiftstyrelsens sammanträde i slutet av mars.  

  Att tänka på:

  Vi ser gärna att församlingarna arbetar långsiktigt och strategiskt med dessa frågor. Församlingen bör ha en välformulerad behovsbild av situationen i den lokala kontexten och anpassa verksamheten därefter. Samverkan med andra organisationer, kyrkor eller samfund är också önskvärt eftersom det ofta är en förutsättning för ett hållbart arbete över tid. Tänk på att en tydlig ansökan underlättar stiftets ställningstagande till den. Tydligt formulerade mål underlättar utvärderingen och gör det lättare att förverkliga arbetet.

  Utöver dessa generella aspekter kommer stiftet att ge särskild vikt till verksamheter/projekt som omfattar någon av följande inriktningar:    

  • Integrationsfrämjande insatser 
  • Verksamheter som har som mål att stärka asylsökande inför eventuellt avslag på asylansökan och efterföljande utvisning 
  • Verksamheter som främjar egenmakt hos målgruppen

  Stiftet kommer även att ge särskild vikt till ansökningar som:

  • Uttrycker en långsiktighet och utveckling av arbetet över tid 
  • Belyser och tar hänsyn till barnperspektivet

   En avvikelserapport ska göras vid beviljad ansökan. Den ska innefatta hur arbetet går, eventuella förändringar av verksamhetsidén, förändringar i budgeten, om det kommer att saknas medel eller om det kommer att bli medel över. Mer information om detta kommer.

  Stiftet förbehåller sig rätten att omfördela och omprioritera beviljade medel i de fall där förändringar i ursprunglig verksamhetsidé har uppstått.  Utöver avvikelserapporten ska alla eventuella större förändringar från ansökan meddelas stiftet. Bedömning baseras på en total sammanvägning av ansökan och eventuell inriktning. ​

  ​ Har ni frågor eller funderingar kring detta hör av er till josefine.radon.burman@svenskakyrkan.se eller på telefon 0152-234 51.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Josefine Radon Bertilsson, Strängnäs stift
  Skapad
  2017-02-03
  X
  Dokumentid: 1322046- Webid: 28948 - Unitid: 5