Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Luleå stift

  Vänskap som växer

  [2017-01-19 13:00]

  Luleå stift har vänstift på olika håll i världen. Vänstiftsavtalen öppnar också möjligheter för församlingar att möta församlingar i en annan del av Kristi kyrka och för enskilda att möta andra kristna i den världsvida kyrkan.

  • Barnen samlade till söndagsskola en tidig morgon i Matema.

   Barnen samlade till söndagsskola en tidig morgon i Matema. Foto: Maria L Pedersen

  • Sång och glädje hör gudstjänsten till.

   Sång och glädje hör gudstjänsten till. Foto: Maria L Pedersen

  • En frivillig medarbetare i Konde stift.

   En frivillig medarbetare i Konde stift. Foto: Maria L Pedersen

  • Förväntansfulla anhöriga på skolavslutning.

   Förväntansfulla anhöriga på skolavslutning. Foto: Maria L Pedersen

  • Kommersen är livlig på bananmarknaden.

   Kommersen är livlig på bananmarknaden. Foto: Maria L Pedersen

  • Frukter av alla de slag till försäljning.

   Frukter av alla de slag till försäljning. Foto: Maria L Pedersen

  • Solen sjunker över Matema och ungdomarna dras till stranden.

   Solen sjunker över Matema och ungdomarna dras till stranden. Foto: Maria L Pedersen

  Det senaste tillskottet bland vänstiften är Konde stift i södra Tanzania, som Luleå stift har ett vänstiftsavtal med sedan sommaren 2016. Det är ett avtal som bygger på ömsesidighet; att vi tillsammans som syskon i Kristus vill ta del av varandras liv, lära oss om de förhållanden vi lever i och försöka förstå och tjäna varandra. Det kan vi göra genom att dela erfarenheter och förväntningar i det dagliga livet och tillsammans utforska gemensamma behov och förhoppningar. Så kan vänskap och gemenskap växa.

  Insikter som berikar

  "Vårt partnerskap är ett ömsesidigt förtroende där vi accepterar varandra som likvärdiga parter trots de skillnader vi har. Vi respekterar de respektive kyrkornas strukturer och liturgiska och teologiska uttryck i vår gemensamma lutherska kristna tro. Dessutom försöker vi vara öppna för Guds heliga andes ledning, när vi berikas av nya insikter" kan man läsa i den överenskommelse som undertecknats. Genom att acceptera varandra med alla våra styrkor och svagheter, som jämbördiga parter, kan vi bidra till ömsesidigt förtroende och jämlikhet i vår relation.  

  Nya vänförsamlingar

  Som en del i överenskommelsen önskar båda stiften att vänförsamlingar ska etableras. Men det finns också många andra möjligheter att besöka varandra för kortare eller längre tid och att ha tematiska och teologiska möten som fördjupar vår identitet som kyrka.

  Vänstiftsrelationen med Konde stift kommer på olika sätt att lyftas fram i stiftets verksamhet framöver,  med bland annat gemensamma förbönstillfällen i våra församlingar. En söndag per år är särskilt utsedd till "Vänstiftets dag".  

  Besök i stiftet

  Våren 2017 får Luleå stift besök av biskop Dr. Israel-Peter Mwakyolile och tio distriktspastorer från Konde stift som ska möta prostar och präster runt om i Luleå stift.

  I augusti kommer Rev. Felister Namkonda, rektor för Matema Bible School och Rev. Ikupelika Moses Mwakisimba, generalsekreterare i Konde stift, till Luleå stift för att bland annat delta i reformationsfirandet i Luleå.  

   

  Matema Partnership meeting 2016

  Konde stift har flera olika partners över världen, varav Luleå stift är en. I slutet av oktober hölls en Partnership conferece med  delegater samlade från kyrkor i USA, Sverige, Tyskland och Nederländerna. Alla stödjer på olika sätt delar av arbetet i Konde stift. Det kan gälla hälsovård, diakoni, teologisk utbildning, lekmannautbildning, volontärarbete, ekonomisk utveckling, ledarskapsprogram för kvinnor, barnhem och ungdomsutbyte.

  • Luftig konferenslokal vid Matema Lutheran Centre.

   Luftig konferenslokal vid Matema Lutheran Centre. Foto: Maria L Pedersen

  • Konferensdeltagare från Sverige: Erik Jonsson, Älvsby folkhögskiola, Roger Marklund, Luleå stift, Lars Öberg, Älvsby folkhögskola och Erik Johansson, EFS Uppsala

   Konferensdeltagare från Sverige: Erik Jonsson, Älvsby folkhögskiola, Roger Marklund, Luleå stift, Lars Öberg, Älvsby folkhögskola och Erik Johansson, EFS Uppsala Foto: Maria L Pedersen

  • Konferensdeltagarna i Partnership Meeting

   Konferensdeltagarna i Partnership Meeting Foto: Maria L Pedersen

  • Lars Öberg, ordförande i Styrelsen för Älvsby folkhögskola och kyrkoherde i Byske, begrundar fångsten som ligger på tork vid konferenscentrets kök.

   Lars Öberg, ordförande i Styrelsen för Älvsby folkhögskola och kyrkoherde i Byske, begrundar fångsten som ligger på tork vid konferenscentrets kök. Foto: Maria L Pedersen

  • Brunnen ligger mitt i byn

   Brunnen ligger mitt i byn Foto: Maria L Pedersen

  Det mänskliga mötet är viktigt

  Konferensen samlades under temat "Befriade av Guds nåd”, med tre underteman ”Frälsningen - inte till salu”, Skapelsen - inte till salu” och ”Människan - inte till salu”, hämtat från Lutherska Världsförbundets studiematerial inför reformationsjubileet som äger rum nu i år. Konferensen tog upp strategier för arbetet i framtiden, ett långsiktigt arbete som bygger på delande av erfarenheter. Mötet mellan människor är det allra viktigaste - att se och lära av varandra och försöka förstå lite mer. Att tillsammans manifestera kyrkans världsvida samhörighet, ömsesidighet, närvaro och kampen för ett värdigt liv.  

  Självklar gästfrihet

  Under konferensens sista dag  fick alla delegater åka ut till närliggande lokala församlingar för att predika eller på annat sätt medverka i söndagsgudstjänsterna. Förväntansfulla församlingsmedlemmar tog emot gästerna och sjöng och dansade för dem. För den som kom som en främling var det fantastiskt att så självklart få inneslutas i en gemenskap och känna sig som en efterlängtad vän.

  För vännerna i Tanzania är mötet mellan människor oerhört viktigt. Det finns en självklar gästfrihet. Vi som ofta lever i en stressad tillvaro har där någonting att lära; att ge varandra tid. Att "bara vara" är ett tillstånd som gått förlorat för många av oss, det är något som vi behöver lära oss om igen.  

  • Bananer odlas överallt där det är möjligt.

   Bananer odlas överallt där det är möjligt. Foto: Maria L Pedersen

  • Théodlingar breder ut sig på stora områden.

   Théodlingar breder ut sig på stora områden. Foto: Maria L Pedersen

  • Kakaoträd

   Kakaoträd Foto: Maria L Pedersen

  • Fiskare gör i ordning båtarna inför nattens fiske.

   Fiskare gör i ordning båtarna inför nattens fiske. Foto: Maria L Pedersen

  • Gryning över Livingstonebergen och Malawisjön.

   Gryning över Livingstonebergen och Malawisjön. Foto: Maria L Pedersen

  Ett nästan okänt paradis

  Konferensen höll till på Matema Lutheran Beach Wiew, en resort som Konde stift äger. Den ligger sagolikt vackert intill en sandstrand vid den sjuttio mil långa Malawisjön. Ett rätt så svårtillgängligt och undanskymt paradis som skulle kunna locka ekoturism från hela världen. Men faror hotar - inte minst den hamn som nu byggs i rekordfart längst inne i viken för att underlätta fartygstransporter inom landet. Ingen vet vad det kommer att innebära för denna än så länge förhållandevis rena miljö. Sjön är en viktig resurs för befolkningen i dessa trakter där 90 % är bönder. Med enkla redskap bedrivs fiske som ger ett bra tillskott till de grödor som odlas i området. Vattnet är ännu förhållandevis rent och klart och används förutom till fiske också till tvätt och bad.  


  Tacka Herren, åkalla honom, berätta för folken om hans verk!
  Sjung och spela till hans ära, tala om alla hans under!
  Prisa stolt hans heliga namn, de som söker Herren må glädja sig.
  Sök er till Herren och hans makt, träd ständigt fram inför honom.

  Tänk på de under han har gjort, hans tecken och hans domslut.
  (Ps 105: 1-5, inledningstext  till den vänstiftsöverenskommelse som Luleå stift och Konde stift undertecknat.)  

  ------------------------------------------------ 

  Konde stift
  Konde stift ligger i södra Tanzania och har sitt säte i staden Tukuyu i Mbeya Region. Stiftet har sju distrikt (jämförbara med våra kontrakt) 82 församlingar och ca 130 000 medlemmar.

  Redaktör och innehållsansvarig
  849676d9-5f36-4faa-8c8a-29f0a9567fd9,
  Skapad
  2018-10-12
  X
  Dokumentid: 1318763- Webid: 21094 - Unitid: 12