Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Diakoni

  Framtida utmaningar för kyrka och samhälle

  Foto: Alex & Martin

  I rapporten "Tankar om framtida utmaningar för kyrka och samhälle" bad vi åtta forskare att bidra med sina reflektioner kring utmaningar som kyrkan står inför i samhället. I fokus står den svenska välfärden och dess relation till kyrkans diakoni.

  Svenska kyrkan är en kyrka i rörelse som ständigt möter nya landskap i samhället. Det innebär nya möjligheter och utmaningar. Vi behöver se oss omkring. Var är vi, och vart vill vi?

  Projektet Diakoni och välfärd syftar till att stärka det strategiska tänkande kring kyrkans diakonala uppdrag. En del i projektet är att formulera förslag till fokusområden för Svenska kyrkans diakoni att fästa särskild vikt vid inför framtiden. Hur ser terrängen ut? Vad ska vi prioritera?

  Vad bad åtta forskare att bidra med sina reflektioner kring utmaningar som kyrkan står inför i samhället.Strävan var att få olika röster med olika perspektiv. Däremot ville vi att alla skulle utgå ifrån tre gemensamma källor. Uppdraget var att skriva en kortare text om kyrkans framtida utmaningar utifrån biskopsbrevet om diakoni, Framtidskommissionens slutrapport Svenska framtidsutmaningar samt utredningen Palett för ett stärkt civilsamhälle. Texterna skrevs under sommaren 2016.

  Fokusområden för diakonalt arbete

  Forskarnas reflektioner publiceras nu i denna rapport, och kommer att användas som ett underlag inför framtagandet av fokusområden för Svenska kyrkans diakonala arbete. Vår förhoppning är att de kommer att vara givande läsning för alla som är intresserade av kyrkans framtidsutmaningar.

  Miriam Hollmer och Magnus Bodin
  Projekt Diakoni och Välfärd

  Redaktör
  Innehållsansvarig
  Uppdaterad
  2016-12-16
  X
  Dokumentid: 1312863- Webid: 37984 - Unitid: 2147483410