Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Aktuellt

  Att förebygga sexövergrepp – en viktig fråga för Svenska kyrkan

  [2011-02-16 16:40]

  Nu finns reviderade riktlinjer för arbetet mot sexuella övergrepp. Skriften ”Vad gör vi nu? Bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp.” innehåller praktiska verktyg och handlingsplaner.

  - Sexuella övergrepp sker i många miljöer i samhället, även i församlingar. Svenska kyrkan har ansvar för både förövare och utsatta, säger Inger Lise Olsen, handläggare för könsrollsfrågor i Svenska kyrkan.
  - Frågan om sexuella övergrepp behöver en ständig omvärldsanalys, säger hon. I denna revidering av riktlinjerna pekar man på fyra områden:

  1. De sociala medierna

  Idag erbjuder de sociala medierna nya möjligheter för kommunikation och kontaktskapande men också nya risker för sexuella övergrepp, kränkningar och mobbing, inte minst bland barn och ungdomar.

   2. De ideella medarbetarna, de frivilliga

  Svenska kyrkan har en stor skara ideella medarbetare i många verksamheter som är viktiga. Hur kan församlingen säkra rekryteringen av ideella medarbetare så att dessa förstår sitt uppdrag och sitt ansvar? Den ideellt engagerade arbetar alltid på Svenska kyrkans uppdrag och är alltid ansvarig i de möten som uppstår i kyrkliga miljöer.

   3. Pojkar och män som utsatta

  Under åren har kyrkans kontaktpersoner för arbetet mot sexuella övergrepp tagit del av berättelser från pojkar och män som har blivit utsatta för sexuella övergrepp såväl i kyrkliga miljöer som i den närmaste familjen. På detta område finns många tabun och okunskap trots att forskning visar att övergrepp på pojkar och män är vanligare än vi tror.

   4. Kvinnor som förövare

  Även om de flesta övergrepp begås av män och pojkar, visar forskning och statistik att också kvinnor begår sexuella övergrepp, både mot pojkar och mot flickor.

  Redaktör och innehållsansvarig
  khus\svksig,
  Skapad
  2011-02-16
  X
  Dokumentid: 131224- Webid: 27325 - Unitid: 2147483460