Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Strängnäs stift

  Enhetlig begravningsavgift

  [2016-11-28 10:09]

  Den första januari 2016 infördes lagen om enhetlig begravningsavgift i Sverige. Det innebär att från och med 1 januari 2017 kommer alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, att betala samma procentsats av sin inkomst i begravningsavgift.

  Den enhetliga begravningsavgiften syns på skattsedeln från år 2017. I Sverige är Svenska kyrkan huvudman för begravningsverksamheten. (Den enhetliga begravningsavgifter gäller dock inte boende i Stockholms och Tranås kommuner, som har en kommunal begravningsverksamhet.)

  Demokratiskt fattat beslut
  Det är Sveriges Riksdag som har beslutat om en enhetlig begravningsavgift. Nivån på avgiftssatsen beslutas av Kammarkollegiet 1 december 2016 men kommer troligen att hamna på cirka 0,24 % av den kommunalt beskattningsbara inkomsten.

  Begravningsavgiften betalar alla som är folkbokförda i Sverige och har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religionstillhörighet, för att finansiera den begravningsverksamhet som Svenska kyrkans församlingar har i uppdrag av staten att ansvara för.

  Begravningsavgiften täcker de enligt begravningslagen nödvändigaste kostnaderna i samband med gravsättning av en avliden.

  Följande tjänster ingår i begravningsavgiften

  De tjänster som finansieras genom begravningsavgiften, och som tillhandahålls utan extra kostnad, är följande:

  • gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år
   gravsättning inklusive gravöppning,
  • återfyllning och iordningställande av öppnad gravtransporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser
  • kremering
  • lokal för förvaring och visning av stoftet
  • lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler

  Följande ingår INTE i begravningsavgiften

  Följande ingår inte i begravningsavgiften utan bekostas av dödsboet eller anhöriga:

  • Kista och svepning
  • Transport av kistlagt stoft från hem/sjukhus till anvisad lokal hos huvudman för förvaring och visning av stoftet
  • Annonsering
  • Kistdekoration
  • Begravningsceremoni inklusive begravningsförrättare. Avliden som tillhört Svenska kyrkan har rätt till begravningsgudstjänst utan kostnad för dödsboet
  • Minnesstund
  • Urna
  • Tillverkning, montering och underhåll av gravsten eller annan fast gravanordning
  • Skötsel av gravplats.

  Kyrkoavgift betalar endast de som är medlemmar i Svenska kyrkan. På skattsedeln är därför begravningsavgiften och kyrkoavgiften separerade.

  Källa: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation   

  Mer att läsa här

   

  Redaktör
  Innehållsansvarig
  Skapad
  2016-11-28
  X
  Dokumentid: 1309281- Webid: 28948 - Unitid: 5