Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Strängnäs stift

  Kyrkomötets beslut om gemensamt ansvar - fastigheter

  [2016-11-22 13:06]

  Kyrkomötet har fattat beslut om att Svenska kyrkan ska arbeta gemensamt för att ta ansvar för alla sina kyrkor och övriga byggnader, samt att utjämningssystemet som finns för församlingarna ska förändras.

  Svenska kyrkans församlingars, och därmed hela Svenska kyrkans, uppgiftär att sprida evangelium, möjliggöra möten med Gud och arbeta för ett värdigt liv och en bättre värld för alla. För att ge församlingarna bättre förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag har kyrkomötet fattat beslut rörande fastigheter, kyrkor och utjämningssystem.

  Beslutet syftar till en långsiktigt kostnadseffektiv och hållbar fastighetsförvaltning, och innebär även en utjämning av de ekonomiska förutsättningarna för alla församlingar inom Svenska kyrkan.

  Bakgrunden är behovet av att häva kostnadsökningarna och att underlätta för församlingarna att ta ansvar för det gemensamma kulturarvet till gagn för alla människor i Sverige.

  Kyrkomötets beslut har föregåtts av ett flerårigt utredningarbete och en remissomgång där alla församlingar fått lämna synpunkter. Därefter har ett bearbetat förslag lämnats från kyrkostyrelsen till kyrkomötet.

  Nu när beslutet är fattat kommer konkreta planer för genomförandet att tas fram. Beslutet träder i kraft 1 januari 2018, vilket innebär att 2017 är ett år med fokus på planering och förberedelser.

  Läs sammanfattningen av beslutet här

  Redaktör
  Innehållsansvarig
  Skapad
  2016-11-22
  X
  Dokumentid: 1308403- Webid: 28948 - Unitid: 5