Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Diakoni

  Att bemöta och förebygga sexuella övergrepp

  Svenskan kyrkan möter många människor, barn och vuxna, i verksamheter och i svåra livssituationer. Det är ett stort förtroende som anställda, förtroendevalde eller ideella inte får missbruka för egna sexuella syften. Svenska kyrkan har sedan 1998 på ett aktivt sett arbetat med att förebygga och bemöta sexuella övergrepp i den egna verksamheten.

  Det är ett stort kunskapsområde och Riktlinjerna från 2011 erbjuder kunskaper och metoder för professionellt förhållningssätt för alla som möter människor på Svenska kyrkans uppdrag.

  Verktyg för ledare på alla nivåer

  Boken Vad gör vi nu? Bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp innehåller konkreta riktlinjer och handlingsplaner, juridiska texter och intervjuer-ett verktyg för att ledare på olika nivåer, framförallt kyrkoherdar, ska kunna utbilda och undervisa anställda, förtroendevalda och ideella i frågor om övergreppsproblematik, sexualitet och lagar. Svenska kyrkan ska stå på den utsattas sida, och våga tala öppet om maktmissbruk och förtryck: i de egna sammanhangen: Att tala sant om livet.

  Vad har vi sett under dessa 20 år av bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp?

  Tyvärr har vi sett att enskilda personer bland anställda, förtroendevalda och ideella missbrukat det förtroende de fått för egna sexuella behov. Situationerna kan variera, men det handlar ofta om trakasserier och sexuella övergrepp i sammanhang som borde präglas av tillit och förtroende.

  Aldrig är den utsattas fel​

  Sexuella övergrepp handlar om makt och sexualitet. De väcker ofta känslor av skuld och skam hos den utsatta. Det är inget man är stolt över. Stiftens kontaktpersoner, en man och en kvinna utsedda i varje stift, se listan till höger, är utbildade att ta emot berättelser om sexuella övergrepp i kyrkliga sammanhang, och att stödja den utsatta vidare i processen. För den utsatta är det viktigt att bli trodd och att få hjälp att placera skulden. Viktigt att också tydligt förmedla att det aldrig är den utsattas fel.

  Trygga möten 

  Svenska kyrkan har en omfattande barn och ungdoms verksamhet. Från och med första april 2017 rekommenderas alla barn-, ungdoms- och konfirmandledare att gå den webb - baserade ungdomsledarutbildningen Trygge Möten. Utbildningen ger medvetenhet om att övergrepp sker i våra verksamheter, råd att skapa goda rutiner och trygga mötesplatser för alla i våra verksamheter. 

  #metoo

  Under hösten 2017 kom ”Metoo uppropen världen över. Uppropen handlade om sexuella   trakasserier och övergrepp som kvinnor utsätts för på sina arbetsplatser. Också ifrån Svenska kyrkans anställda kvinnor kom ett upprop: Varde Ljus, där 1386 kvinnor protesterade på de kränkningar som förekommit i kyrklig kontext. I de ca 300 berättelserna som var en del av uppropet, berättas om tystnadskulturer, skull och skam, och om oprofessionellt bemötande från kollegor och chefer. 

  Vardeljus

  Uppropet utmanar Svenska kyrkan på alla nivåer, att utbilda och fortbilda medarbetare om trakasserier och övergrepp, om nolltolerans för maktmissbruk och mobbing. Biskopsmötet, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Svenska kyrkans Utbildningsinstitut är med i dessa större satsningar.

  20-års jubileum

  I december 2018 markerar Svenska kyrkan 20 års arbete med att förebygga och bemöta sexuella övergrepp i kyrkliga sammanhang. Inför markeringen 5 och 6 december i Uppsala görs en kvalitativ och kvantitativ utvärdering. Konferensen 5 och 6 december kommer att fokusera på insikter och lärdomar under dessa 20 år, samt se på konstruktiva vägar framåt för att Svenska kyrkan ska kunna erbjuda professionella medarbetare och trygga mötesplatser för alla människor, i glädje och sorg.​

  "Livet etter overgrep"

  Norska kyrkan har tagit fram filmen med fyra personers berättelser efter övergrepp. 

  Redaktör
  Erik Gyll, Avdelningen för kyrkoliv
  Innehållsansvarig
  Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
  Uppdaterad
  2021-09-08
  X
  Dokumentid: 129696- Webid: 37984 - Unitid: 2147483410