Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Strängnäs stift

  Globala målen för en hållbar utveckling

  I september 2015 enades världens ledare om en ny agenda för en önskvärd samhällsutveckling och i januari 2016 trädde 17 globala mål för en hållbar utveckling i kraft.

  Under 15 år, från 2015 till 2030, har världens ledare förbundit sig till att uppnå följande stora övergripande mål; att utrota extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.De 17 målen för hållbar utveckling ska leda till att detta uppnås, i alla länder, för alla människor.

  Målen fokuserar på fem områden: människor, planeten, välstånd, fred och partnerskap. Eller på engelska; people, planet, prosperity, peace and partnership.

  Läs gärna mer om de 17 globala målen genom att klicka på bilden, du kommer då till FNs utvecklingsprograms (UNDP) hemsida.

   

  FN uppmanar alla att sprida de Globala Målen eftersom en ökad medvetenhet kring målen är en förutsättning för att de ska kunna uppnås. Se filmen nedan för en inspirerande introduktion till målen.

    Alla ska med. Eller "Leave no one behind" som Ban Ki-Moon uttryckte sig. 

   

  Hur Svenska kyrkans arbete bidrar till Agenda 2030 kan du se i filmen nedan.

   Svenska kyrkan har även en egen webbplats för Agenda 2030 som beskriver hur Svenska kyrkan, globalt, nationellt och lokalt bidrar till de 17 globala målen, den finns här.​

  Redaktör och innehållsansvarig
  Josefine Radon Bertilsson, Strängnäs stift
  Uppdaterad
  2022-01-11
  X
  Dokumentid: 1294189- Webid: 28948 - Unitid: 5