Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Försäkringar

  Här kan du läsa om de försäkringar som gäller för dig som är anställd i Svenska kyrkan Malmö.

   

  Kyrkans Försäkring

  Försäkringen gäller för samtliga anställda, förtroendevalda, deltagare såsom konfirmander, frivilliga, och besökare till vår verksamhet.

  Olycksfallsförsäkring kan ge ekonomisk ersättning vid personskada för deltagare i försäkringstagarens verksamhet samt för besökare i Malmö pastorats fastigheter. Försäkringen är även giltig, under förutsättning att det kan styrkas, för resa till och från Malmö pastorats verksamhet.​

  Olycksfallsförsäkring för anställda finns dock hos AFA (se nedan).
  Olycksfallsförsäkring för övriga finns i Kyrkans Försäkring. Den gäller för olycksfallsskada som inträffar under försäkringstiden i samband med deltagande i vår verksamhet.

  Kyrkans Försäkring är subsidiär i förhållande till andra försäkringar t ex. Europeiska ERV, vår avtalsförsäkring via AFA samt eventuella egna privata försäkringar. Subsidiär innebär att den är understödjande/kommer i andra hand.

  ​Läs mer
  kyrkansforsakring.se 

  Kontakt

  Anki Bondesson, administrativ chef 040-27 90 67

   

  Tjänstereseförsäkring hos Europeiska ERV

  Försäkringen gäller för samtliga anställda, förtroendevalda, konfirmander och övriga som reser på uppdrag av Svenska kyrkan Malmö. Försäkringen gäller även medföljande familjemedlemmar. 

  Bra att veta​

  • Försäkringen avser tjänsteresor i Sverige och utomlands.
  • Travel insurance card ska alltid tas med på resor utomlands. Ladda ner blankett nedanför. Fyll i ditt namn och skriv ut.
  • Det finns även en app som är mycket användbar som laddas ber i App store. Den heter ERV travel & care.
  • Om du ska resa till ett land där det behövs visum kan försäkringsintyg behövas.​

  Ladda ner
  Blankett Travel Insurance
  Beställ försäkringsintyg (länk till extern sida) Ange försäkringsnummer 830790961. ​

  Läs mer
  erv.se

  Kontakt

  Anki Bondesson, administrativ chef 040-27 90 67

   

  AFA avtalsförsäkring

  Försäkringen gäller för samtliga anställda. Du som anställd innefattas per automatik och försäkringarna kompletterar de ersättningar som du kan få enligt lag, till exempel från Försäkringskassan.

  Försäkringarna gäller vid:

  • Sjukdom
  • Arbetsskada
  • Dödsfall

  Preskriptionstider

  För att ha rätt till ersättning måste ett olycksfall anmälas till AFA inom 10 år från den dagen skadan inträffade. För arbetssjukdom gäller istället att anmälan ska göras inom 10 år från det att Försäkringskassan fattade beslut om godkänd arbetsskada. När det gäller ersättning för inkomstförlust, förlust av underhåll, begravningskostnad samt annan ansökan om ersättning ska ansökan om ersättning ske inom 6 år, kommer ansökan in senare, kan endast AFA Försäkring lämna ersättning för tid 6 år tillbaka ifrån ansökningstillfället.  ​​​

  Här nedan kan du läsa om vad som gäller vid de olika händelserna.​

  Sjukdom​

  Försäkringen börjar gälla när du har varit anställd i 90 dagar (kvalifikationstid) under förutsättning att du har en sjukpenninggrundande inkomst fastställd av Försäkringskassan och har varit arbetsför till minst 25 procent sedan minst en vecka.

   När kvalifikationstiden är fullgjord gäller försäkringen så länge du är anställd (försäkringsgrundande anställningstid).

   Så fungerar försäkringen

  • Försäkringen kompletterar den ersättning som du får från Försäkringskassan när du är sjuk. Ersättningen kan även lämnas vid stadigvarande sjukersättning.
  • Arbetsgivaren meddelar dig via din lönespecifikation att du ska kontakta AFA när du närmar dig dag 91 under sjukperioden.
  • Du gör sedan själv en anmälan till AFA Försäkring direkt på kundwebben.  

  Ersättning betalas längst till och med månaden innan du fyller 65 år. Rätten kan upphöra tidigare om du får rätt till tjänstepension enligt avtal.

  Särskilda regler om efterskydd gäller om anställningen upphör samt vid längre tids frånvaro. Efterskydd kan gälla i 720 dagar under förutsättning att du har en sjukpenninggrundande inkomst.

  Arbetsskada

  Försäkringen gäller från första anställningsdagen. Du kan få ersättning vid arbetsskada till följd av:

  • olycksfall i arbetet
  • olycksfall på väg till eller från arbetet – under förutsättning att skadan inte omfattas av trafikskadelagen.
  • arbetssjukdom – sjukdomen ska kvarstå efter 180 dagar och vara godkänd av Försäkringskassan som arbetsskada.

  Under akut sjuktid kan du få ersättning för sjukvårdskostnader, skadade kläder och glasögon om skadan lett till arbetsoförmåga under del av dag eller mer.

  Om du vid olycksfall i arbetet eller färdolycksfall är sjukskriven 31 dagar eller mer kan du få ersättning för sveda och värk. 

  Vid bestående besvär kan ersättning ges för framtida inkomstförlust, merkostnader samt lidande och obehag.

  Anmäl arbetsskada
  Gå till sidan Anmälan arbetsmiljöhändelse

  Dödsfall

  Vid dödsfall kan ersättning som grundar sig på den avlidnes ålder och sysselsättningsgrad lämnas till efterlevande.  Anmälan om dödsfall till AFA görs av Löneenheten.

  Läs mer

  afaforsakring.se
  Intressant vetande - en film från AFA
  AFA försäkringsbesked 2019

  Kontakt

  Katarina Sander, HR-specialist 040-27 94 59

  Lars Svensson, Kommunal 040-27 93 73

  Redaktör och innehållsansvarig
  Katarina Sander, Malmö pastorat
  Uppdaterad
  2022-04-27
  X
  Dokumentid: 129403- Webid: 45457 - Unitid: 12901