Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Diakoni

  Extern finansiering av verksamhet i församling

  Verksamheter i Svenska kyrkans församlingar finansieras i huvudsak genom den kyrkoavgift som medlemmarna betalar. Vissa delar kan dock helt eller delvis bekostas av externa medel.

   

  Extern finansiering

  Dagligen samverkar många församlingar med både offentliga och övriga civilsamhället i arbetet med att skapa ett gott samhälle präglat av omsorg om medmänniskan. Samarbetet för med sig många positiva effekter och möjligheten att tillsammans hitta vägar att finansiera aktiviteter är en av dessa.

  Stöd och hjälp till församlingar 

  Här byggs en informationsportal som kan vara till hjälp när församlingen vill utveckla sin verksamhet och hitta nya samarbetspartner. Här kommer aktuella sökbara projektmedel presenteras. Under hösten 2020 erbjuds en webbutbildning uppdelad på tre förmiddagar. Dagarna kommer att ge mer kunskap om finansiering och stöd och råd att tänka på när man gör en ansökan.  ​ Sidorna kommer att utvecklas allteftersom med mer information och goda exempel.

   

  Redaktör
  Ann-Mari Lundholm, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Uppdaterad
  2020-08-14
  X
  Dokumentid: 1278217- Webid: 37984 - Unitid: 2147483410