Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Valwebben

  Utnämna valförrättare och röstmottagare

  Valnämnden ska utse valförrättare och röstmottagare. Det görs på nytt inför varje val. Valförrättaren tjänstgör i vallokal och röstmottagare i röstningslokal.  

  Valnämnden har ansvar för att de som ska tjänstgöra som valförrättare i vallokalen samt som röstmottagare i röstningslokal får den utbildning och information som krävs för att de ska kunna fullgöra sitt uppdrag.  

  Utbildningskrav 

  Från 2021 är det ett krav på att alla som ska tjänstgöra som valförrättare och röstmottagare ska ha genomgått utbildning för att formellt kunna utses till ett uppdrag och få tjänstgöra under valet. Det är valnämnden som ansvarar för att utbilda valförrättare och röstmottagare och informera om vilka krav på utbildning som gäller just i din församling/pastorat.  

  Tystnadspliktsförbindelse

  Nytt från valet 2021 är också att det har införts förbindelse om tystnadsplikt för alla som jobbar som röstmottagare och valförrättare. Tystnadsplikten innebär ett absolut förbud mot att muntligen eller skriftligen berätta för någon annan hur en väljare har röstat i kyrkovalen i de fall uppgiften har kommit till ens kännedom i rollen som röstmottagare eller valförrättare. Alla valförrättare och röstmottagare ska skriva under en tystnadspliktsförbindelse.

  Material och e-utbildningar

  Som hjälp med arbetet som Valförrättare respektive Röstmottagare finns ett häfte för varje målgrupp. Häftet finns för nedladdning här på sidan samt även för laddning samt beställa via webbshopen. Häftena kommer även att vara en del av Valnämndsmaterialet som skickas ut till alla valnämnder.

  Två e-utbildningar är framtagna

  • Valförrättare och handhavande i vallokal​
  • Röstmottagare och handhavande i röstningslokal

  och finns på sidan https://internwww.svenskakyrkan.se/kyrkoval/utbildningsmaterial

  Till båda utbildningarna finns kunskapstest publicerade i utbildningsportalen. Efter genomgången e-utbildning och godkänt kunskapstest fyller personen i ett intyg som sedan lämnas till valnämnden.

    

  Att tänka på

  Det finns inga formella valbarhetsvillkor för valförrättare och röstmottagare. Det finns därmed inget krav på att en viss ålder ska ha uppnåtts eller att personen är medlem i Svenska kyrkan. Valnämnden avgör om en person är lämplig eller inte.

  Rekrytera brett från flera olika åldersgrupper, och fler än tidigare val, till uppdragen som valförrättare och röstmottagare. Det minskar risken för resursbrist vid sjukdom eller symptom hos dem som ska tjänstgöra. 

  Även 16-17-åringar kan tjänstgöra som valförrättare och röstmottagare i valen och får skriva under tystnadspliktsförbindelsen.

  Alla tillfrågade behöver inte utses till valförrättare/röstmottagare utan kan vara volontärer för att t.ex. förhindra trängsel och visa vägen mm.​

   

   

  Redaktör
  Annika Gustafsson, Valwebben
  Innehållsansvarig
  Malin Wrigstad, Valwebben
  Ansvarig för intranätet Valwebben
  Malin Wrigstad, Valwebben
  Uppdaterad
  2021-08-11
  X
  Dokumentid: 1277690- Webid: 744759 - Unitid: 2147483277