Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Migration

  Integration och sammanhållning: för ett välkomnande samhälle med människovärde i fokus

  Svenska kyrkan vill verka för ett samhälle där alla människor blir sedda, respekterade och tagna i anspråk - oavsett religion, kön eller kulturell bakgrund.

  Församlingen kan arbeta mot detta mål genom att skapa mötesplatser där människor med olika bakgrund och erfarenheter kan mötas, lära känna varandra och arbeta tillsammans.  En annan viktig uppgift för församlingen är att arbeta mot främlingsfientlighet och rasism.

  Hur kan församlingen arbeta för integration och social sammanhållning?

  Den viktigaste insatsen som församlingen kan göra för att stärka den sociala sammanhållningen mellan nya och gamla ortsbor är att erbjuda sammanhang där människor kan mötas. Idag upplever många av de som kommer till Sverige att de från första stund segregeras, det vill säga skiljs åt på ett fysiskt och socialt plan, från de som sedan tidigare bor här. Till exempel är det vanligt att asylsökande och nyanlända bor i områden där få infödda svenskar bor, att de på grund av byråkrati inte kan söka jobb fast de är kvalificerade för dem och att barn inte har svenskspråkiga skolkamrater att öva språket med. 

  Om man saknar kontaktnät i sitt nya land kan det vara svårt att bryta mönster som leder till ytterligare segregation. Detta gäller särskilt om samhällsklimatet präglas av främlingsfientlighet och rasism. Svenska kyrkans församlingar har goda förutsättningar för att kunna erbjuda mötesplatser där människor som annars inte brukar träffas i vardagen kan mötas.

  Mötesplatserna kan finnas inom ramarna för gudstjänsten eller genom aktiviteter som församlingen anordnar. Formen är inte det viktiga, utan huvudsaken är att människor träffas och att möjligheter för gemenskap öppnas upp.

  Läs mer om hur man kan arbeta för integration i interreligiösa möten.

  Hur kan församlingen arbeta för att motverka främlingsfientlighet och rasism? 

  Församlingen kan skapa en välkomnande och gränsöverskridande gemenskap där människor med olika bakgrund kan mötas i tro och samverka i handling. För att sådana mötesplatser ska kunna fortleva kan det krävas ett aktivt arbete för att motverka främlingsfientlighet och rasism, både i dess organiserade form och i vardagen. Det viktigaste arbetet för att motverka främlingsfientlighet och rasism bidrar församlingen med genom sin ordinarie verksamhet där människor med olika bakgrund och erfarenhet bjuds in att medverka. I det vardagliga mötet mellan människor kan fördomar motbevisas och kontakter knytas. ​

  Projekt människovärde

  Ibland kan det vara bra att utöver de vardagliga mötena anordna mer organiserade aktiviteter, till exempel diskussionsträffar och studiecirklar, som berör ämnet främlingsfientlighet och rasism. Svenska kyrkan har sedan 2010 arbetat tillsammans med studieförbundet Sensus och Svenska Kyrkans Unga i Projekt människovärde. Inom ramarna för projektet tog man fram material  som kan användas som underlag för diskussioner kring dessa ämnen. Den teologiska antologin Där främlingskapet bryts kan en ny värld börja lanserades med ett tillhörande studiematerial utarbetat av Sensus. 

  Genom Projekt människovärde vill Svenska kyrkan också verka för mer mångfald i den egna organisationen. Svenska kyrkan ingår i en världsvid gemenskap med andra kyrkor och är inte  en symbol för etnisk svenskhet.

  Sprid budskapet

  I den externa kommunikationen, till exempel genom församlingens hemsida, församlingstidningen eller sociala medier, når församlingen fler än de som möts i gudstjänsten eller vid aktiviteter. Det finns många möjligheter att använda dessa kanaler för att inge hopp genom att berätta om ett samhälle där människor möts och gör saker tillsammans. Att lyfta frågor om människovärde och det goda samhället i församlingens kanaler eller genom lokala medier är ett viktigt arbete för att motverka hat. Främlingsfientlighet och rasism frodas i sociala medier. Här är det viktigt att församlingen tänker igenom hur och på vilket sätt man vill diskutera dessa frågor. Ta gärna hjälp av en kommunikatör i församling, kontrakt eller stift.

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Support Migration, Migration
  Uppdaterad
  2022-05-18
  X
  Dokumentid: 1274121- Webid: 1265604 - Unitid: 2147483133