Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Migration

  Aktiviteter i församlingen migration: möten, språk, hälsa och samhällsinformation

  Svenska kyrkans församlingar underlättar för möten mellan infödda svenskar och människor som är nya i Sverige. De mötesplatser som finns inom gudstjänstverksamhet och i samband med olika aktiviteter som församlingen ordnar, betyder ofta mycket för den som ännu inte har byggt upp ett socialt kontaktnät i sitt nya hemland.

   

  Gudstjänstliv och annan befintlig verksamhet

  Att bjuda in till befintlig verksamhet är kanske den enklaste och snabbaste insatsen församlingen kan göra. I längden är det också den mest hållbara. Med ganska enkla medel kan den anpassas för att bli mer välkomnande, exempelvis genom att i gudstjänsten be någon av de nyanlända be en bön eller läsa en bibeltext på sitt språk.  

  Aktiviteter på boenden

  Att anordna aktiviteter på Migrationsverkets boenden brukar vara mycket uppskattat. Exempel på aktiviteter kan vara alltifrån att träna svenska eller ge samhällsinformation till särskilda aktiviteter för barn. Men ofta kan det räcka med att bara finnas till hands för samtal och gemenskap. Ofta kan detta ske i samverkan med andra organisationer.

  För den som vill börja med aktiviteter på boenden är det viktigt att komma ihåg att det krävs tillstånd från Migrationsverket (eller från kommunen om det gäller ett evakueringsboende). Kontakta de ansvariga för boendet som församlingen vill besöka för att få veta vad som gäller just där och vad de som bor där har för önskemål. 

  Samhällsinformation

  När man är ny i ett land är det viktigt att ha tillgång till korrekt information om vilka rättigheter och skyldigheter man har i Sverige. Församlingen kan spela en viktig roll i att vara en mötesplats för samhällsinformation och kunskap om vart man kan vända sig för att få råd och stöd.

  Ett koncept som flera församlingar använder sig av är så kallade demokratiskolor. Där kan nya och gamla församlingsbor diskutera hur landet styrs och hur man hanterar byråkrati, rättigheter och skyldigheter.

  Lättillgänglig information om hur det svenska samhället fungerar finns på länsstyrelsernas portal för nyanlända, Information Sverige​​. Man kan också göra studiebesök till olika kommuninrättningar och myndigheter för att lära sig mer. ​  

  Språkkaféer och annan svenskundervisning

  Många församlingar ordnar språkkaféer där människor som är nya i Sverige kan lära sig svenska, umgås, men även få samhällsinformation. Ett språkkafé kan vara organiserat på många olika sätt, men grundtanken är att människor möts för att prata svenska, fika och lära känna varandra.

  Ofta är kaféerna ganska fria och öppna, och man kan komma dit en kort stund för att få en kopp kaffe och ett vardagligt samtal. Vissa församlingar har mer uppstyrda språkkaféer där man använder undervisningsmaterial och följer en bestämd planering. För att verksamheten ska fungera väl är det viktigt att rekrytera svensktalande ideella.

  Många församlingar har särskilt goda erfarenheter av pensionerade lärare, som ofta är duktiga på att lära ut.   

  Sociala aktiviteter och mötesplatser

  Mötesplatserna kan kretsa kring till exempel språk, lek, sång, skapande eller utomhusaktiviteter och utflykter. Man kan med fördel utgå från församlingens ordinarie verksamhet.

  Att samlas kring musik brukar vara ett bra sätt att få människor med olika bakgrund att närma sig varandra, och det är ju också en naturlig del av församlingars verksamhet. Att samlas kring mat och matlagning är ett annat bra sätt att överbrygga språkbarriärer.

  Samtal och stöd ​

  Här har Svenska kyrkan en särskild kompetens att luta sig emot. I våra församlingar finns personer, både anställda och ideella, som tar sig tid att samtala och som ofta har lång erfarenhet att prata om frågor och ämnen som kan kännas svåra eller känsliga.

  Psykosocialt stöd handlar om att möta människors högst normala reaktioner på onormala situationer och ge stöd på vägen till en fungerande vardag. Svenska kyrkans verksamhet för och med människor som är nya i Sverige är ett psykosocialt stöd som spelar en viktig roll för människors återhämtning.

  Aktiviteter för barn

  Mötesplatser för barn och unga i församlingen kan se ut på många olika sätt. Vissa är helt enkelt en plats för lek och pyssel, medan andra kan vara uppbyggda kring exempelvis idrottsaktiviteter, lägerverksamhet eller läxläsningsgrupper. En del följer en bestämd plan och ett särskilt framtaget material, medan andra är mer spontana.

  Ofta går det att ordna aktiviteter som passar både barn och vuxna, till exempel genom att ha lekgrupper för barnen samtidigt som föräldrarna har svenskundervisning. Genom mötesplatserna kan barn få praktisk hjälp, avkoppling och stöd i att bearbeta sina upplevelser.

  Juridisk vägledning​  

  Kyrkans anställda och ideellt engagerade vill gärna hjälpa till, men det är inte lätt eller särskilt lämpligt att ge juridisk vägledning om man inte har utbildning inom området. I vissa fall har utomstående personer orsakat mer skada än nytta i asylärenden trots att avsikten var god.

  En grundregel är att församlingen kan ge generell information om hur asylprocessen går till, hjälpa till med att tolka dokument och blanketter och kanske följa med som en extra trygghet vid möten med myndigheter. Däremot ska församlingen inte fungera som ombud i enskilda ärenden och för direkt juridisk rådgivning är det bäst att vända sig till Asylrättscentrum

  Redaktör och innehållsansvarig
  Support Migration, Migration
  Uppdaterad
  2022-03-15
  X
  Dokumentid: 1270355- Webid: 1265604 - Unitid: 2147483133