Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  Riskbedömning vid förändringar

  Det är viktigt att inför beslut om ny struktur och inför beslut om ny arbetsorganisation göra bedömningar av vilka risker som förändringen kan föra med sig och om riskerna anses allvarliga eller inte.

  Riskbedömningen är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet som varje arbetsgivare ska utföra. Det är ett viktigt arbete som syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall.

  Riskbedömning måste göras

  Det är ett krav att göra en riskbedömning vid en planerad ändring i verksamheten. Det är alltså inget som chefen själv bestämmer om det ska göras eller inte. Om den inte görs kan skyddsombudet påkalla att Arbetsmiljöverket ingriper, vilka med stöd av arbetsmiljölagen kan förbjuda arbetsgivaren att genomföra de planerade åtgärderna innan riskbedömningen är gjord.

  Medarbetarna delaktiga

  Det är viktigt att medarbetarna är delaktiga i arbetet med att bedöma risker och i det förändrings- och utvecklingsarbete som påverkar det egna arbetet. Likaså ska samverkan ske med skyddsombud eller andra fackliga företrädare.

  Riskbedömningen ska dokumenteras. Till höger finns ett exempel på hur det kan göras.

  Exempel på områden att riskbedöma vid organisatoriska förändringar:
  Ensamarbete och då ensam får kollegor

  - Hur ser det kollegiala stödet ut?
  - Är medarbetare ensamma om sina befattningar?
  - Arbetar någon på distans?
  - Hur ser det sociala kontaktnätet ut?
  - Hur ser bemanningen ut vid exempelvis gravgrävning?
  - Den som länge arbetet mycket  självständigt kan uppleva arbetslag och tydligare styrning som något hotfullt. Beakta hur denna situation kan förebyggas.

  Gränslöst arbetssätt och gränssättande möjligheter
  I kyrkan har vi generellt stor möjlighet att påverka våra arbetsuppgifter.
  - Hur säkerställs att det finns stora möjligheter att påverka arbetsuppgifterna?
  - Vilket stöd finns för gränssättning?

  Ändrat arbetssätt och möjligheten till återkoppling
  I en ny, större, organisation kan arbetssättet förändras och informations- och kommunikationsvägarna se annorlunda ut. En chef ska bland annat ha möjlighet att ge tillräckligt stöd, samt ge och få återkoppling på insatser. 

  - Fundera över stödfunktion för chefer och hur uppgifter kan delegeras.

  Kön och maktposition
  En bra arbetsmiljö är en jämställd arbetsmiljö. I en större församling kan det bli färre chefs- och förtroendepositioner.

  Det är viktigt att bedöma risken av en sned fördelning mellan män och kvinnor i samma och olika maktposition. En jämn fördelning är att eftersträva.

  Hot och våld
  Vilka rutiner behövs i den nya organisationen för att förebygga hot- och våldssituationer t ex vid hembesök, på expeditionen eller på kyrkogården?

  Snabblänkar

  Skapad:2020-01-30 16:22:00

   

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Redaktionen Arbetsgivarorganisationen, Arbetsgivarorganisationen
  Uppdaterad
  2021-04-21
  X
  Dokumentid: 1244594- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406