Foto: Shutterstock

Handböcker och vägledningar

Här hittar du bland annat riktlinjer, handböcker och vägledningar som rör fastigheter och kulturarv.

 

 

 • 1226057

  Handledning till dendrokronologi i kyrkor

  De kyrkomiljöer som Svenska kyrkan förvaltar är källor till kunskap både om skeenden i samhället i stort, och förändringar inom kyrkans organisation och den kyrkliga liturgin. Ett sätt att få historisk kunskap är att undersöka konstruktioner eller föremål som byggts och tillverkats genom analyser av tekniker, material och stilar som använts. En metod som används för att tolka en byggnads historia är dendrokronologi.

 • 1226057

  Fastighetsförvaltning

 • 1226057

  Kyrkoantikvarisk ersättning, regelverk och redovisningar

 • 1226057

  Domstol gav sekretess för kostnadsberäkningar i ansökan om KAE

  Under 2020 har kammarrättsdomar kommit som ger sekretesskydd för detaljerade kostnadsberäkningar i ärenden om kyrkoantikvarisk ersättning (KAE). Handlingarna fick sekretesskydd eftersom kyrkan kunde antas lida ekonomisk skada av att lämna ut uppgifterna.

Redaktör och innehållsansvarig
Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2020-10-06