Dölj bild

Flerspråkig kyrka

Teckenspråkigt kunskapscentrum på Strömbäcks folkhögskola

På kursen Kulturmöte på Strömbäcks fhsk i mars

På kursen Kulturmöte på Strömbäcks fhsk i mars Foto: Sigurdur Hafthorsson/IKON

[2015-04-24 09:12]

Vad händer när dövkultur och hörandekultur möts? Och vad uppstår när man lägger till det evangeliet och ett kyrkligt perspektiv? Det är stora frågor som diskuteras under den teckenspråkiga pilotutbildningen på Strömbäcks folkhögskola.

Under tre helgar i mars, maj och oktober träffas runt 30 personer, döva och hörande förtroendevalda, ideella och anställa i Härnösands och Luleå stift. De samlas till en kurs som djupdyker i dövkulturen samt hörandekulturens förhållande till dövkulturen. Vad händer när dessa två kulturer möts och hur påverkar den kyrkliga kulturen det mötet.

Men denna kurs är bara startskottet. Från och med nästa år är har samtliga stift erbjudits vara med på denna kurs och ytterligare fyra kurser. Eftersom fortbildning och utbildning av detta slag brukar vara något som stiftens ombesörjer är det stiften som har varit med och föreslagit en satsning på området och ska vara med och finansiera den. Nationell har gått in med insatser för att starta upp och bidrar med samordning.

Den 22 maj ska samtliga stift ha tagit ställning till upplägget och avgöra om de kan vara med och skicka sina medarbetare inom det teckenspråkiga arbetet på kurser på Strömbäck.

Kurserna som planeras under 2016, utöver Kulturmöte (som beskrevs ovan) är:

Kurs i kristen tro

En orientering i kristen tro på grundnivå. Målgruppen är döva förtroendevalda och ideellt engagerade som inte fått den grundläggande kunskapen/utbildningen. En helgkurs på Strömbäck.

Gudstjänstutveckling

En praktisk kurs för medarbetare som arbetar med teckenspråkiga gudstjänster och vill utveckla teckenspråkiga gudstjänster språkligt, liturgiskt och genom teologisk reflektion. En helgkurs på Strömbäck.

Grundkurs i teckenspråk med dövrealia

En grundkurs i teckenspråk anpassat för nybörjare på teckenspråk och som ska använda teckenspråket i sin tjänst i kyrkan. 10 veckor på Strömbäck + 10 veckors självstudier.

Fortbildning teckenspråk,  avancerad nivå

En fortbildning i teckenspråk, både allmänt och i särskilda kyrkliga termer och sammanhang. Målgrupp är främst hörande medarbetare som genomgått Grundkurs i teckenspråk med dövrealia.

Redaktör och innehållsansvarig
Sigurdur Hafthorsson, Kyrkoliv och samhällsansvar
Skapad
2015-04-24 09:13
X
Dokumentid: 1235202- Webid: 25280 - Unitid: 2147483488