Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Styrning och ledning

  Här hittar du information om vilka personer som ingår i kyrkoråd och ledningsgrupp. Här finns även pastoratsövergripande dokument att ladda ner, som exempelvis församlingsinstruktion.

  Styrning

  Högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige som utser pastoratets styrelse som är kyrkorådet. Kyrkorådet är en styrelse som ”ska ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.” (KO 4 kap 5 §). Kyrkorådet är arbetsgivare för alla anställda. Beredande organ för kyrkorådet är arbetsutskottet (AU). ​

  Kyrkorådet

  Per Håkansson, ordförande (ViSK)
  Helen Persson, ordförande (S)

  Patrik Lindqvist (S)
  Carina Nilsson (S)
  Lotti Ryberg Welander (ViSK)
  Mats Högelius (ViSK)
  Ingrid Petersson (POSK)
  Camilla Andersson (POSK)
  Nichlas Holmgren Gellersten (SD)
  Marcus Romedahl (BAM)
  Gunilla Hallonsten, kyrkoherde    ​

  Ledning

  I Malmö pastorat är kyrkoherden chef för samtliga anställda. Kyrkoherden är ytterst ansvarig, men genom tydliga delegationer fördelas kyrkoherdens ansvar på en samlad ledning bestående av församlingsherdar, biträdande kyrkoherde, administrativ chef, lokala arbetsledare samt ansvariga för de olika stödfunktionerna. 

  Ledningsgruppen består av kyrkoherde, biträdande kyrkoherde, församlingsherdar (leder arbetet i varje församling)

  Ledningsgrupp

  Gunilla Hallonsten, kyrkoherde
  Linda Isberg, församlingsherde i Fosie
  Maria Eriksson, tf församlingsherde i Husie
  Kenth Carlsson, församlingsherde i Hyllie
  Ninni Smedberg, diakonistrateg och arbetsledande diakon
  Anna Malmqvist, tf församlingsherde i Limhamn
  Katarina Herbert, församlingsherde i S:t Johannes
  Ewa-Sofia Gudmundsson, församlingsherde i S:t Petri

  Mathilde Karlgren, sekreterare

  Administrativ samrådsgrupp

  Anki Bondesson, administrativ chef   
  Rasmus Rosenberg, tf ekonomichef
  Tom Lövstad, tf kommunikationschef
  Lena Winbladh, tf fastighetschef
  Daniel Smith, IT-chef                                                       

  Kontakt 

  Styrning
  Per Håkansson, ordförande (ViSK), 073-046 69 44
  Helen Persson, ordförande (S), 073-344 27 84
  Kyrkorådets ordförande 

  Ledning
  Gunilla Hallonsten
  Kyrkoherde
  040-27 90 44

  Redaktör
  Åsa Rönngard, Malmö pastorat
  Innehållsansvarig
  Anki Bondesson, Malmö pastorat
  Uppdaterad
  2022-09-27
  X
  Dokumentid: 1231372- Webid: 45457 - Unitid: 12901