Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Act Svenska kyrkan

  Ta upp kollekt

  Kollekt kan tas upp både digitalt och vid gudstjänster, dop, vigselakter, event och konserter. Använd tillfället till att berätta om hur stor skillnad kollektgåvorna till Act Svenska kyrkan gör.

  Idag påverkas mycket av vårt gudstjänstliv av restriktionerna för att minska smittspridning av Covid -19. Glöm inte att ta upp kollekt även vid digitala gudstjänster och andakter. Använd församlingens eget swishnummer för att lätt kunna redovisa beloppet i Kollekt- och betalsystemet KOB.

   

  Gudstjänstmaterial julinsamlingen 2021

   

  Miljontals flickor i världen lever under förtyck och utsätts för hot, våld och övergrepp – just för att de är flickor. Könsstympning, tvångsäktenskap och könsrelaterat våld är exempel på traditioner och sedvänjor som lever kvar i många samhällen, trots att de skadar och kränker flickor och kvinnor. Som kyrka har vi en viktig roll att motarbeta skadliga traditioner och stå upp för alla människors lika värde.

  Ladda ner  
  julinsamlingens gudstjänstmaterial med förslag på kollektvädjan, predikoingångar, böner och psalmer

   

   

  Församlingskollekt med anledning av coronakrisen

  Skapad:2020-03-19 10:34:00

  Coronakrisens omfattning inte går att överskåda. Stora delar av världen står inte lika rustade som Sverige att möta pandemins konsekvenser.   

  Viruset riskerar att slå ut människor med lågt immunförsvar, exempelvis personer som lever med undernäring eller sjukdomar som är vanliga i de samhällen där Act Svenska kyrkan verkar. De ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen kommer dessutom leda till att människor förlorar sin inkomst och försörjning, vilket är förödande för familjer som redan lever i fattigdom. 

  En allvarlig konsekvens av coronakrisen är att människor inte kan samlas.  När skolor och mötesplatser stängs, förlorar barn och andra utsatta grupper sina skyddsnät. Dessutom kommer regimer kunna använda smittorisken som en ursäkt att ytterligare begränsa civilsamhällets utrymme att gemensamt stå upp för sina rättigheter. 

  Vi har medarbetare och samarbetspartner ute i världen som inte kommer att sluta att ge hjälp och stöd, och som behöver våra böner, omtankar, solidaritet och gåvor för att kunna fortsätta sitt livsviktiga arbete.

  Tack för din kollektgåva!

  Act Svenska kyrkan

  Ladda hem kollektvädjan som pdf-fil

   

  Böner i coronakrisens orostid

  Skapad:2020-04-20 12:35:00

  Bön i coronatid 

  Gud, vi ber till dig i en ny och ovan situation.
  Hjälp oss att hitta nya sätt att ha omsorg om varandra.  
  Hjälp oss att hjälpa och värna varandra,  
  i en tid när vi behöver hitta nya mönster i vardagen.  
  Hjälp oss värna människor långt borta och nära som är i behov av hjälp och stöd. 
  Vi ber om din frid när vi är rädda och oroliga. 
  Vi ber om din tröst när vi är ledsna och har ont. 
  Vi ber för din värld och din kyrka i hela världen. 
  Kom med hopp och ljus till oss, och hjälp oss dela hopp och ljus med varandra.  
  I Jesu namn.
  Amen.  

  Av Karin Öhagen, Präst och Projektledare Pastoralteologi Verbum    

   

  ​En bön i tider av Covid-19

  När människors liv rubbas, hindras och hotas av det nya coronaviruset ber vi till dig, livets Gud. Ge oss medkänsla, ödmjukhet och självdisciplin till att värna, bry oss om och skydda varje människa.

  Vi ber till dig, barmhärtighetens Gud, för alla som lidit direkt och indirekt under denna globala pandemi. Må du upprätthålla och trösta och läka oss alla

  Vi ber till dig, nådens Gud, för alla goda ansträngningar som görs för att rädda liv och för att bevara människors hälsa. Må du stärka, vägleda och skydda alla som har åtagit sig att bekämpa denna sjukdom.

  Vi ber till dig, rättfärdighetens Gud, för att rättvisan ska råda. Må du leda oss och ge oss mod  i kampen mot rasism, diskriminering, stigmatisering och främlingsfientlighet mitt i denna hälsokris.

  Vi ber till dig, kärlekens Gud, om ett tidigt slut på smittspridningen av COVID-19 som skadar alla, och för liv, hälsa och fred för alla, genom din barmhärtighet, nåd, och kärleksfull omsorg och genom mänsklig solidaritet, integritet och ömsesidigt stöd
  Amen

  Bönen är skriven av Rev. Dr. Manhong Melissa Lin, Kinas kristna råd på engelska. Bönen är hämtad från Kyrkornas världsråds sida om coronakrisen och översatt av Mona Keränen. 

  Bön för Sveriges ledning och folk

  Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din skapelse och förbarmar dig överallt levande. I denna oroliga tid sträcker vi oss mot dig i bön.

  Vi ber om vishet, vägledning och uthållighet för alla dem som har ett övergripande ansvar i samhället – regering, riksdag, myndigheter.

  Vi ber att de frimodigt visar tydligt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa.

  Vi ber också för dem som arbetar inom sjuk- och hälsovården samt andra som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner.

  Låt oss alla bidra till ett samhällsklimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet. 

  Vi ber för dem som drabbas av sjukdom och för dem som känner oro och ängslan. Ge oss kraft att som medborgare i Sverige och världen stödja varandra bortom egna intressen. Uppfyll oss med din heliga Ande som du har sänt till vår förvandling.

  Ge oss förmåga att visa på den kärlek och solidaritet som Jesus Kristus visar. 

  I Jesu namn.
  Amen.    ​

   

  Antje Jackeléns förbön för Act Svenska kyrkan​

  Evige Fader,
  du har skapat allt på jorden till att leva under samma himmel.
  Till dig bär vi fram skapelsens våndor.
  Vi ber om nåden att få göra gott,
  som dina skapade medskapare.

  Jesus Kristus, vår broder och räddare,
  du lärde oss att se andras lidande framför deras synd.
  Förbarma dig över din kyrka.
  Gör oss känsliga för lidandet.
  Stärk oss i arbetet för ett värdigt liv,
  med samma mänskliga rättigheter för alla.

  Heliga Ande, modets och självbesinningens kraft,
  du talar till våra samveten.
  Trösta oss när vi lider och plågas av oro.
  Ge oss oro när vi domnar i bekvämlighetens ro.
  Skapa om oss till att bli vad vi är:
  en enda mänsklighet under samma himmel.
  Amen

  Antje Jackelén 

  Ärkebiskopens bön för Act Svenska kyrkan

  Rikskollekt

  Det finns årligen 13 fastslagna rikskollekter till Act Svenska kyrkan.

  ​ 

  Redaktör
  Susanna Olivin, Internationella avdelningen
  Innehållsansvarig
  Givarservice , Act Svenska kyrkan
  Ansvarig för intranätet Act Svenska kyrkan
  Givarservice , Act Svenska kyrkan
  Uppdaterad
  2021-10-15
  X
  Dokumentid: 119616- Webid: 26726 - Unitid: 2147483464