Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Juridik och kyrkorätt

  Rådgivning

  Lagen om Svenska kyrkan.

  Lagen om Svenska kyrkan Foto: Migelle Wikström

  Om du behöver råd i en juridisk fråga vänder du dig i första hand till din stiftsjurist eller till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation beroende på vad din fråga gäller.​ På sidan finns mer information och kontaktuppgifter.

   

  Ta kontakt med rätt jurist när du behöver råd

  Skapad:2019-12-14 12:53:00

   

  Arbetsgivarjuridik

  Om du behöver råd i juridiska frågor som rör arbetsgivarfrågor vänder du dig till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

   

  Begravningsjuridik

  Svenska kyrkans rådgivning till huvudmännen för begravningsverksamheten flyttade från arbetsgivarorganisationen till kyrkokansliet den 1 september 2020. Rådgivningsverksamheten nås via e-post och telefon:

  • kyrkokansliet.begravning@svenskakyrkan.se
  • 018-169500 (vx). 

   

  Kyrkorätt eller rättsliga frågor i övrigt

  Om du behöver råd i kyrkorättsliga eller juridiska frågor i övrigt vänder du dig till juristerna i ditt stift i första hand. Se kontaktuppgifter nedan. ​

   

  Dataskydd och frågor om dataskyddsförordningen/GDPR

  De flesta frågor kan dataskyddsombudet för din enhet svara på. Om inte han eller hon kan hjälpa dig, kan du kontakta din stiftsjurist (se nedan). 

  Kyrkokansliets dataskyddsombud svarar på frågor från privatpersoner som är kopplade till de personuppgiftsbehandlingar som kyrkostyrelsen är personuppgiftsansvarig för och som avser kyrkostyrelsens behandling av personen som privatperson. Läs mer om den nationella nivåns dataskyddsarbete.

   

  Stiftens jurister – ett stöd för församlingar och pastorat

  Stiftens jurister hjälper dig i kyrkorättsliga frågor och i rättsliga frågor i övrigt.

   

  Uppsala stift

  Anna Tronêt

  ​Emelie Gustavsson
  018-680770

  Christine Öhrlund
  018-680752​

  Linköpings stift
  Elin Hjulström
  Genom stiftskansliets växel
  013-242637 

  Skara stift
  Andreas Fagrell
  0511-26237 

  Strängnäs stift
  Lotta Lind
  0152-23425

  Ulrika Skymberg
  0152-23415

  Västerås stift
  Niklas Barke

   

  Växjö stift
  Anna Kämpe
  0470-773880 

  Ann-Cristin Strand
  0470-773845

   

  Lunds stift

  Eirik Ski
  046-15 55 12
  sms 070-3 35 92 94 

  Anders Eriksson
  046-15 55 16 

  Charlotta Croner
  046-15 55 10

  Göteborgs stift
  Marie Nordqvist
  031-771 30 24 

  Carl Kraft 
  031-771 30 29 

   

  Karlstad stift
  Ingela Stålhandske
  054-17 24 16
  0708-924 101 

  Härnösands stift
  Marie-Louise Olsson Rautalinko
  0611-25425 

  Peter Lundgren
  0611 - 25415

  Luleå stift
  Heidi Stenberg
  0920-26 47 48 

  Visby stift
  -

  Stockholms stift
  Rikard Johansson

  08-508 940 89

  Karin Lindforss
  08-508 940 28

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Migelle Wikström, Svar på frågor om innehållet och rådgivning i frågor om indirekta val lämnas av stiften, se sidan för rådgivning.
  Ansvarig för intranätet Juridik och kyrkorätt
  Migelle Wikström, Juridik och kyrkorätt
  Uppdaterad
  2022-09-19
  X
  Dokumentid: 107962- Webid: 25295 - Unitid: 2147483474