Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Västerås stift

  Hållbar utveckling

  Väsman

  Väsman Foto: Marit Norén

  Vi som kyrka vill värna om och fördjupa relationen till Moder Jord, som vi alla är beroende av.

  Många texter i bibeln talar om en förundran inför den fantastiska livsväv som allt och alla är en del av. Vår kristna tro måste ständigt omtolkas efter den tid vi lever i. På ett klot som hotas av klimatkris med alla dess följder, gör att gröna frågor är viktigare än någonsin.

  Många forskningsrapporter visar också att människans inre, hennes själ, behöver hjälp att återskapa det naturliga sambandet med naturen. Under 99,99% av mänsklighetens historia har vi levt i direkt samklang med naturen. Vi är helt enkelt gjorda för det!

  Att arbeta med miljöfrågor i församlingen kan ta sig många uttryck, men som kyrka har vi en möjlighet att koppla samman tro och liv. Låt oss förundras och fascineras av allt liv på Moder Jord. Se på det med Guds kärleksfulla ögon, då vaknar lusten till miljöarbetet och hoppet om att en annan värld är möjlig. 

  2019 utgav Svenska kyrkans biskopar ett reviderat Biskopsbrev om klimatet och 2021 publicerade Sensus en samtalsguide för  Biskopsbrev om klimatet.

  Västerås stift

  Västerås stiftsstyrelse har beslutat att barn & unga samt hållbar utveckling är prioriterade områden (2019). 

  Västerås stifts ledningsgrupp har formulerat följande vision (2019.12.13):

  Västerås stift ska inte bidra till den globala uppvärmningen med beaktande taget till de fyra hållbarhetsprinciperna. (ekologisk, social, existentiell och ekonomisk hållbarhet)​

  Västerås stift är en del av det nationella programmet "Färdplan för klimatet", som stödjer Agenda 2030, 

   Bruntlandrapporten & Agenda 2030

   Gro Harlem Bruntlands rapport till FN 1987 lade fast definitionen av hållbar utveckling såsom; "Tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov." 

  FNs beslut i Paris 2015 om Agenda 2030 är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

  Att avskaffa extrem fattigdom.
  Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  Att främja fred och rättvisa.
  Att lösa klimatkrisen.​

  Redaktör och innehållsansvarig
  Lotta Söderberg, Västerås stift
  Uppdaterad
  2022-01-13
  X
  Dokumentid: 106583- Webid: 29143 - Unitid: 6