Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Intranät Stockholms stift

  Kyrka och polis i samverkan

  Stockholms stift har sedan många år ett samverkansavtal med Polismyndigheten i Region Stockholm. Samverkansavtalet handlar om samverkan både på stiftsnivå och församlingsnivå.

  På polismyndigheten finns en 75 procents polispräst-funktion som bl.a. arbetar för att främja den lokala samverkan mellan församlingarna i Stockholms stift och polismyndigheten i Stockholms län.

  Präster, pastorer och diakoner är en del av det psykosociala stödet inom polisen. De medverkar som samtalsstöd för medarbetarna i samband med svåra olyckor och händelser, och när polisanställda drabbas av kriser och sorg. Till grund för detta arbete ligger det lokala samverkansavtalet som församlingen tecknar med den lokala polisen. Kyrkans resurser kan också finnas vid utbildningar, yrkeshandledning samt bistå polisen vid överlämnande av dödsbud. 

  Att bistå vid överlämnande av dödsbud

  Varje församling har ansvar att sörja för de andliga behov som finns hos dem som bor och vistas i församlingen. Att ta  emot ett dödsbud utlöser ofta en akut krisreaktion hos mottagaren. Polispatrull som ska överlämna dödsbud gör ibland bedömningen redan innan kontakt med anhörig att det skulle behövas extra resurser för att omhänderta den närståendes krisreaktioner. Ibland efterfrågar den närstående själv kontakt med någon från hemförsamlingen.

  Telefonisttjänst kopplad till kontaktpersoner i församlingen

  Polisen kommer i kontakt med aktuell församling genom att ringa till sin Regionala ledningscentral (RLC). Ledningscentralen kopplar då samtalet till en telefonisttjänst hos Telia som är upphandlad av Stiftskansliet . Här uppger polisen var dödsbudet ska lämnas. Telefonisten identifierar i vilken församling den aktuella adressen finns, och kopplar till någon av de präster eller diakoner som finns antecknad som en av kontaktpersonerna vid dödsbud.
  Det telefonnummer som syns i displayen är 010-155 95 00 alt.
  010 155 95 25
  .
  Spara dessa nummer i din telefonbok och märk dem med "Polisen Dödsbud"

  Rutiner vid uteblivet svar

  Om ingen av personerna i församlingens lista svarar kommer telefonisten att skicka ett mejl och ett sms, enlig nedan, med besked om att polisen sökt kontakt och vad du bör göra. 

  Via denna länk kan du ladda ner ett dokument där rutinen och modellen finns beskriven i sin helhet 

  Mejl och sms som skickas om ingen svarar när polisen ringer

   

   

   

  Redaktör
  Björn Ericsson, Häftstiftet
  Innehållsansvarig
  Lisa Axelsson Runeborg, Häftstiftet
  Uppdaterad
  2022-07-25
  X
  Dokumentid: 104775- Webid: 28950 - Unitid: 14