Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Luleå stift

  Ekonomi- och lönesamverkan

  Foto: Ola Johansson


  En förstudie för samverkan inom löne- och ekonomiområdet har genomförts i två delprojekt. Den ena med förstudiekaraktär konstaterar att flertalet församlingar ser fördelar med att samverka inom detta område utifrån ett kostnadsperspektiv, men även utifrån ett kvalitetsperspektiv.

  Den ekonomiska utvecklingen inom kyrkan gör också att församlingarna blivit mer angelägna att se över alternativ för att kunna bedriva mer kostnadseffektiv administration. Samtidigt som resurserna blir mindre de kommande åren finns även tydliga tendenser att de externa kraven ökar, inte minst inom personal- och ekonomiområdet. För en liten församling kommer det troligen att bli kostsamt att upprätthålla kompetens inom dessa områden.

  Det andra delprojektet är att studera en pilotverksamhet inom området. Studien har genomförts i samverkan med Umeå kyrkliga samfällighet i syfte att beskriva och utveckla samordnade resurser för löne- och ekonomihantering. Umeå kyrkliga samfällighet ansvarar såväl för transaktionshantering och kvalificerad rådgivning för sina 6 i samfälligheten ingående församlingar samt i i olika omfattning för 7 externa fristående församlingar. Studien visar att man kan uppnå effektivitet och kvalitet genom kompetent personal och ett utvecklat IT-stöd.

  Stiftskansliet tillsammans närliggande församlingar i Luleå har börjat med en utökad samverkan inom området genom att gemensam nyttja ett lönesystem som effektiviserar inrapportering av underlag för lönearbetet. Stiftet kommer med stöd av dessa studier och erfarenheter gå vidare med att undersöka intresset för ökad samverkan inom området.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Ola Johansson, Stiftskansliet i Luleå stift
  Uppdaterad
  2011-06-20
  X
  Dokumentid: 100643- Webid: 21094 - Unitid: 12