Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Barn och unga 0-18 år

  Utbildningen Att göra barnkonsekvensanalys

  Ett barn som cyklar i höstlöv.

  Ett barn som cyklar i höstlöv. Foto: Magnus Aronson/Ikon

  Att göra barnkonsekvensanalys är ett arbetssätt och en metod som hjälper oss att se vad som är barnets bästa, i en given situation. I den här utbildningen med metodstöd får du hjälp att lyckas med din barnkonsekvensanalys.

  Utbildningen/metodstödet "Att göra barnkonsekvensanalys" innehåller både filmklipp, modeller och möjlighet att få ut en färdig barnkonsekvensanalys i pdf-format. 

  Vi gör barnkonsekvensanalys för barnets bästa

  2012 tog kyrkomötet beslut om att ärenden/frågor som styrorganen har att ta ställning till, ska beredas med barnkonsekvensanalys. Inför beslutet ska det vara känt vilka konsekvenser som uppstår för barnet. 

  Principen om barnets bästa är bärande i FN:s konvention om barnets rättigheter. Den har sin utgångspunkt i att barnet har samma rättigheter som vuxna men att de behöver ett särskilt stöd och ibland också skydd, för att dessa självklara rättigheter ska bli tillgodosedda. Som vuxen med makt är det både ett privilegium och ett ansvar att se till att barnets bästa blir verklighet i de sammanhang jag finns i, har inflytande över och verkar i.

  Utbildning och metodstöd för dig som är aktiv i kyrkan

  Svenska kyrkan och Sensus har tillsammans tagit fram en e-utbildning/metodstöd om barnkonsekvensanalys. Utbildningen vänder sig till anställda, förtroendevalda och ideella i Svenska kyrkan.  ​

  Du kan nå utbildningen via Utbildningsportalen, på två olika sätt beroende på vem du är.

  Jobbar du inom Svenska kyrkan och har en inloggning via din anställning kommer du åt utbildningen här.

  Är du ideell eller förtroendevald kan du logga in i utbildningen via denna länk.

  Så här fungerar utbildningen

  När du har ett konto i Learnify kan du logga in i utbildningen. Inloggningen gör att du kan skriva ner och spara dina reflektioner i anteckningsfunktionen. Efteråt kan du ladda ner dem till din dator eller skriva ut dem.

  Utbildningen tar ungefär 2-2,5 timmar beroende på hur snabbt du läser och hur lång tid du lägger på frågorna.​

  Redaktör
  Marie Wildhammar Okker, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Peter Ekman, Avdelningen för kyrkoliv
  Uppdaterad
  2022-03-30
  X
  Dokumentid: 1576064- Webid: 29192 - Unitid: 2147483449