Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Barn och unga 0-18 år

  Revidering av Svenska kyrkans riktlinjer om sexuella övergrepp

  Sedan november 2009 har en grupp arbetat med att revidera Svenska kyrkans riktlinjer för att bemöta och förebygga sexuella övergrepp i kyrkliga sammanhang. Nu har de kommit!

  Följande har arbetsgruppen kommit fram till:
   
  1. Den nya tekniken och de sociala medierna vi har idag möjliggör kränkningar, mobbing och sexuella trakasserier och övergrepp. Speciellt har vi noterat hur barn och unga kränker varandra, men också hur kyrklig personal, förtroendevalda och frivilliga utövar det som kallas grooming.
   
  2. Hur kan vi arbeta för att göra den kyrkliga miljön trygg för alla och hur kan vi arbeta med frivilliga när det gäller rekrytering, referenser och uppföljning i uppdraget.
   
  3. Vi har under dessa år kommit i kontakt med flera vuxna män och pojkar som bär på berättelser om sexuella övergrepp. Här finns dubbla tabun; övergreppet i sig, och den gängse mansrollen.
   
  4. Vi har också kommit i kontakt med fenomenet ”kvinnor som förövare”. Detta är på många sätt tabubelagt i samhället.

  Vi har samarbetat med ECPAT, Rädda Barnen och Netscan för att reda ut de sociala mediernas roll när det gäller sexuella kränkningar, mobbing och utsatthet. 
   
  De reviderade riktlinjerna för arbetet mot sexuella övergrepp publiseras i skriften ”Vad gör vi nu? Bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp.” Den innehåller praktiska verktyg och handlingsplaner. Ladda ner dem här!
  Projektledare: Inger Lise Olsen

  Redaktör och innehållsansvarig
  Jan Sjögerud, Avdelningen för kyrkoliv
  Uppdaterad
  2016-03-09
  X
  Dokumentid: 47370- Webid: 29192 - Unitid: 2147483449