Dölj bild

Barn och unga 0-18 år

Läs mera om Barn och unga

Svenska kyrkans arbete 0-18 år rymmer många olika saker. Här hittar du artiklar, böcker och rapporter.

Allt material samlas på den här sidan med uppgifter om var du kan beställa eller länk till en direkt nedladdning av texterna.

TEOLOGI

Utgångspunkter för Svenska kyrkans arbete med barn och unga Ärkebiskopen skriver i sina Utgångspunkter för Svenska kyrkans arbete med barn och unga om att kristen tro är en befriande och positiv kraft i unga människors liv. Utgivning Januari 2013. Om boken.

Barnet i teologin och teologin i barnet
Utifrån en konferens om barnet i teologin och teologin i barnet redovisas
här föredrag, metodiska erfarenheter och bibelsamtal. Om materialet

Barnen i Svenska kyrkan
Teologiska reflektioner om en kyrklig praktik
Niclas Blåder belyser aspekter av Svenska kyrkans arbete med barn. Hur
ser verksamheten ut? Vilken teologisk grund har arbetet? Om boken

Omvänd dig, bli som ett barn och lägg bort det barnsliga
Systematiska teologiska reflektioner av Arne Fritzon utifrån utvecklingspsykologiska
perspektiv. Om boken

PEDAGOGIK

Handbok för Barnkonsekvensanalyser i Svenska kyrkan
Linus Bengtsson beskriver metoder och hur en barnkonsekvensanalys
kan genomföras i praktiken. Om boken.

”…bedriva undervisning…”
Om kyrkans didaskalia
En introduktion av Henry Cöster till teologisk och didaktisk reflektion
över kyrkans uppgift att undervisa. Om boken.

Religion som resurs 2012
Existentiella frågor och värderingar i unga svenskars liv, av
Jonas Bromander och Mia Lövheim.
Om boken

Att förstå livet
Relgionsdidaktik och lärande i diskursiva praktiker. Om boken

BARN OCH BIBEL

Låt berättelsen leva!
Om barnet och bibeln. Sören Dalevi berättar varför Bibeln är relevant för barn och unga. Om boken.

En vän från himlen
Författaren Ylva Eggehorn och illustratören Tord Nygren berättar ur
Bibeln. Om boken.

I begynnelsen var barnet
En läsning av Första och Andra Mosebok
Mikael Larsson har gjort en exegetisk undersökning av Första och
Andra Mosebok vad gäller barn. Om boken.

Ett myller av liv
Om barn i Bibelns texter
Mikael Larsson och Hanna Stenström följer Bibelns texter från skapelseberättelserna
i Första Mosebok till visionerna av en ny skapelse i Uppenbarelseboken. Om boken.

SKOLA

Den blomstertid nu kommer…
Ett ekumeniskt utbildningsmaterial om mötet kyrka–skola, redaktör Elaine Lindblom.
Den blomstertid nu kommer…
Fördjupande texter
som rör sig i det område där kyrka och skola möts,
redaktörer David Ekh och Peter Ekman.
Om Den blomstertid nu kommer.

Svenska kyrkan och skolavslutningar
Samtalsunderlag
Ett material av Peter Ekman och Peter Zettergren som stöd till
Församlingar som vill reflektera över mötet mellan kyrka skola. Om samtalsunderlaget.

BARN I UTSATTA SITUATIONER

Barn i samhällsvård och Svenska kyrkan
Om Svenska kyrkans möte med barn i samhällsvården. Om rapporten.

Child Poverty in a Scandinavian Welfare
Artikeln handlar om barnfattigdom i norden utifrån barns egna perspektiv. Om artikeln

BARN IDAG

Och han tog dem i famnen –
Texter om barn i kyrka och teolog
i
Sex forskare presenterar texter där barnet står i centrum, redaktör
Niclas Blåder. Om boken.

Svenska kyrkans möte med barnet 0–6 år
Om Svenska kyrkans riktning och identitet i mötet med barnet.Om boken.

Svenska kyrkans öppna verksamhet för barn 0-3 år
En reflektion kring målsättningen för barnverksamheten skriven av
Andreas Sandberg.Om undersökningen.

Våga vara minoritet
En rapport om minoritetsrättigheter i Sverige 2012
Kaisa Syrjänen Schaal belyser minoritetsrättigheterna och barns och
ungas situation. Om rapporten.

Undersökning om musikens plats i Svenska kyrkans verksamhet
En undersökning som visar vilka i församlingen jobbar med musik, hur stora verksamheterna är i en tid av minskade resurser. Om undersökningen.

KONFIRMAND

Dela mera
Stöd i Svenska kyrkans konfirmandarbete
Ett material som stärker ökar kunskapen om framgångsrika former ör konfirmation. (Januari 2013). Om boken.

En tid fylld av mening
En studie av konfirmandtiden som meningsbärare bland dagens unga
Rapporen av Jonas Bromander beskriver konfirmationens betydelse och ställning som meningsbärare bland dagens unga. Om boken.

Om konfirmation − Ska du med?
Konfirmandpocket 2012−2013
En bok om konfirmation, ett rekryteringsverktyg i Svenska kyrkans möte med unga människor på till exempel skolor och fritidsgårdar.
Om boken

Barnkonventionen

BARNETS RÄTT
En bok om barnkonventionen, ger en grundläggande introduktion till barnkonventionen. Vad betyder det att barnet ska ha inflytande, och vem kan avgöra vad som är barnets bästa? Om boken
 

Redaktör och innehållsansvarig
Xiomara Lysti, Barn och unga 0-18 år
Uppdaterad
2016-03-01 14:38
X
Dokumentid: 762937- Webid: 29192 - Unitid: 2147483449