Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Barn och unga 0-18 år

  En myndighet för bortförda barn

  Utrikesdepartementet har gjort en utredning om en myndighet för bortförda barn.

  Sammanfattning
  Utredningen anser att det finns flera fördelar med att anförtro centralmyndighetsfunktionen till en egen fristående myndighet. Ett av de starkaste skälen för att förlägga verksamheten till en egen myndighet är att sakfrågorna prioriteras. Det ligger i sakens natur att en myndighet som har till enda uppgift att utföra det uppdrag som följer av de aktuella internationella åtagandena har bättre förutsättningar än andra myndigheter att fokusera på uppdraget.

  Utredningen föreslår därför att en ny myndighet skapas för centralmyndighetsuppgifterna enligt Europarådskonventionen, 1980 års Haagkonvention och Bryssel II-förordningen.

   


  Redaktör och innehållsansvarig
  Jan Sjögerud, Avdelningen för kyrkoliv
  Uppdaterad
  2016-03-09
  X
  Dokumentid: 110047- Webid: 29192 - Unitid: 2147483449