Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Barn och unga 0-18 år

  Barnkonsekvensanalys

  Barnet har en särställning i kyrkan och därför ska vi alltid göra en barnkonsekvensanalys innan vi fattar beslut. Det gäller samtliga tre nivåer inom Svenska kyrkan. Från och med mars 2022 finns "Att göra barnkonsekvensanalys" - en utbildning/metodstöd.

  Att göra barnkonsekvensanalys(mars 2022)

  Digital handbok uppdelad i kapitel

   

  Barnets röst - min plats mitt språk

  Få en djupare insikt om barns egna tankar och upplevelser om att tillhöra en språklig och kulturell minoritet. Läs mer här!

  I ögonhöjd - barnets röst om Svenska kyrkans V och E 2021-2023.

  Barnets tankar om Svenska kyrkans prioriterade områden. Barn i Västerås pastorat har medverkat. Läs mer här! 

   

  Barn och ungas röster om kyrkan

  I Västerås pastorat gjordes i år en konsultation för att samla in barns reaktioner och tankar. Teman var Barnets situation och livsvillkor - Mötesplats - Gudstjänst och andaktsliv - Tillgänglighet. Ett 30-tal barn och ungdomar samt deras vårdnadshavare medverkade vid tre olika tillfällen i barnkonsultationen.

  Västeråsrapport BKA

  "Ett beslut som gör oss rätt unika" 

  – Kyrkomötet har beslutat att kyrkan ska göra barnkonsekvensanalys i stort sett på alla beslutsnivåer. Att vi som stor organisation gör detta gör oss rätt unika, säger Peter Ekman, som tagit fram en ny handbok i barnkonsekvensanalys för intranätet.

  Läs mer om den nya handboken

  Svenska Kyrkans unga utbildar

  Vad är skillnaden mellan att få vara med och att vara delaktig? Det är en av frågorna i Svenska Kyrkans Ungas utbildning om barnkonsekvensanalys. En utbildning med syfte att barn och unga ska få ta plats och bestämma i frågor som rör dem, i sin lokala församling.

  Svenska Kyrkans Unga​

  Redaktör och innehållsansvarig
  Peter Ekman, Avdelningen för kyrkoliv
  Uppdaterad
  2022-03-28
  X
  Dokumentid: 1289957- Webid: 29192 - Unitid: 2147483449