Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Barn och unga 0-18 år

  Barn och unga i samhällsvård

  26 200 barn befann sig under 2011 i olika former av samhällsvård.

  Det finns olika anledningar till att barn får vård. Det kan handla om att barnet behöver vård, stöd och hjälp. Men det kan också handla om att föräldrarna brister i omsorgen om barnet. 

  Det är kommunerna som är ytterst ansvariga för vården. De flesta lever i det som kallas familjehem. Det betyder att barnet bor och lever i ett enskilt hem med andra vuxna än sina egna föräldrar. Verksamheten bedrivs inte yrkesmässigt. 

  Drygt 20 procent bor och lever i det vi kallar för hem för vår och boende. Hemmen är ofta privatägda och verksamheten bedrivs yrkesmässigt. Där bor barn och ungdomar med olika typer av problematik. 

  En liten del, runt 600 ungdomar, med särskilt svår problematik lever i sluten ungdomsvård på institution som också kallas för § 12 hem. Det är Statens institutionsstyrelse som ansvarar för hemmen, läs mer om dem här http://www.stat-inst.se/. De tar emot ungdomar med utagerande beteende, våld och missbruk, liksom kriminellt beteende. Tillsammans med socialtjänsten verkar Statens institutionsstyrelse för att ungdomarna får bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet. T.ex. får de hjälp och stöd att ta igen missad skolgång.

  Alla barn som lever i samhällsvård lever i särskilt utsatta situationer av många skäl. T.ex. har Barnombudsmannen visat att såväl institutionsvården som Hem för vård och boende har allvarliga brister.

  Läs mer i BO:s rapportering 2010 och 2011 http://www.barnombudsmannen.se/Adfinity.aspx?pageid=7892 . Vidare har tidigare forskning visat att särskilt underprivilegierade familjer oftare lever i samhällsvård än andra barn.

  23 400 barn befann sig under 2009 i någon typ av heldygsinsats.
Den 1 november 2009 fanns 16 300 barn i heldygnsinsats.

HVB-hem
Hem som drivs av kommun eller landsting	1 200
Hem som drivs av enskild 			2 300
Hem med särskild tillsyn 			600
Totalt antal barn				4100

  Foto: Magnus Aronsson

  Ett sätt att vända sin situation är att få möjlighet att vara en del av goda sammanhang. Här kan nya relationer etableras i en miljö fri från de ofta negativa förväntningar som hänger ihop med den utsatta situationen. Konfirmationsläsning är en sådan möjlighet.

  Svenska kyrkan är en rikstäckande trossamfund och har uppdrag att nå alla barn med erbjudande om dop och konfirmation. På Svenska kyrkans nationella nivå har ett arbete påbörjats när det gäller barn i samhällsvård.  Socialstyrelsen har lagt upp ett register där alla för de Hem för vård och boende som finns i landet. Där kan man hitta uppgifter om vilken typ av vård de erbjuder och var i landet de finns.

   

  Socialstyrelsens register för Hem för vård och boende

   

  Här kan du få mer kunskap om var HVB-hemmen finns, vilken verksamhets inriktning är, vilken vård de utför, samt driftsformer.

  Nationella HVB registret

  Rapport om barn i samhällsvård och Svenska kyrkanEtt barn

   I denna rapport behandlas Svenska kyrkans möte med barn i samhällsvården.

   

   

  Om du har frågor om detta hör av dig till: Jan Sjögerud  +46 18 16 98 17 eller +46 70 280 95 11

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Jan Sjögerud, Avdelningen för kyrkoliv
  Uppdaterad
  2016-03-09
  X
  Dokumentid: 142279- Webid: 29192 - Unitid: 2147483449