Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Barn och unga 0-18 år

  Barn i utsatta situationer

  Barn hamnar i utsatta situationer. Om situationen förändras kan hela barnets liv förbättras. Därför är det viktigt att vi som kyrka lär oss att upptäcka hur dessa situationer ser ut och hur vi kan agera.

  Det handlar om ord och handling. Om att uppmärksamma orättvisor och svårigheter på ett strukturellt plan såväl som att stödja och hjälpa praktiskt.
  Krav, verkliga och inbillade kan göra unga människors liv ohållbara. Flera unga blir utsatta för mobbing under det att identitet och självkänsla byggs upp. Hur kan vi upptäcka och stödja?

  Hedersrelaterat våld finns också i kristna sammanhang. Hur kan vi öka kunskapen bland oss som möter unga i kyrkan?

  Tystnadsplikten är en stor tillgång – hur kan vi öka tillgängligheten för den som bäst behöver någon att tala med?

  Svenska kyrkan arbetar med frågan på flera sätt. De riktlinjer som togs fram på 90 – talet om hur vi hanterar sexuella övergrepp har nu reviderats. Nya kunskaper har lagts till om t.ex. textförförelse på nätet och att det finns flera pojkar och män bland de drabbade än man tidigare trott.

  Vi arbetar också med öppna samtal kring sexualitet och ungdomar i samverkan med ungdomsmottagningar, tjejjourer och etiker. Liv och lust konferenserna är exempel på detta.

  Under Almedalsveckorna har kyrkan flera år varit aktiv i frågan både genom Ärkebiskopen och genom enskilda programpunkter.

  Det är situationen som skapar utsattheten, och situationen kan ändras.

  Skapad:2012-04-12 13:05:00

  Den som i kyrkans verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd har en anmälningsskyldighet. Det beslutade kyrkomötet 2011. Samtidigt har även reglerna för diakonernas och prästers tystnadsplikt blivit tydligare.

  Läs mer om Tystnadsplikt och anmälningsskyldighet
  Redaktör och innehållsansvarig
  Jan Sjögerud, Avdelningen för kyrkoliv
  Uppdaterad
  2018-06-28
  X
  Dokumentid: 47308- Webid: 29192 - Unitid: 2147483449