Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetshandledning i Svenska kyrkan

  Arbetshandledning i Svenska kyrkan

  Foto: Magnus Aronson/Ikon

  Svenska kyrkans anställda ställs inför uppgifter som handlar om nära samspel med människor, ofta i utsatta lägen. För att behålla ett professionellt förhållningssätt är det viktigt att återkommande reflektera över sina erfarenheter och reaktioner.

  Arbetshandledning fokuserar främst på arbetssituationen och har därför en annorlunda inriktning än närliggande samtalstraditioner såsom själavård och terapi, vilka inte avgränsar sina fokus på samma sätt.

  Synen på arbetshandledning har utvecklats

  Sedan 1980-talets början har man inom Svenska kyrkan arbetat fram en medvetenhet kring arbetshandledningens betydelse och roll för yrkesverksamma.

  Förståelsen för vad arbetshandledning kan bidra med är under ständig diskussion och genom åren har olika perspektiv betonats. Från att starkt ha lagt vikt vid den enskilda arbetshandledningen och dess avlastande och bearbetande funktion har allt tyngre vikt lagts vid arbetshandledning som ett instrument för lärande och verksamhetsutveckling i grupp.

  Rapport om erfarenheter av digital arbetshandledning 

  Erfarenheter och lärdomar i digital arbetshandledning är en 22-sidig rapport som utgår från handledarnas och deltagarnas erfarenheter av digital arbetshandledning i Svenska kyrkan.

  Rapporten presenterar erfarenheter och lärdomar från pandemiåren 2020-2021. Materialet bygger på två enkätundersökningar som genom­fördes under maj-juni 2021 bland aktiva handledare och deltagare i Svenska kyrkan.​

  Rapporten kan bidra till reflektion och vägledning för arbetshandledare som handleder digitalt.

  Ladda ner rapporten​ Erfarenheter och lärdomar i digital arbetshandledning (pdf)

  Skapad:2016-04-29 12:40:00
  Skapad:2016-04-29 13:34:00

  Här hittar du information om arbetshandledning och kontaktuppgifter till respektive stift.

  Läs mer om arbetshandledning
  X
  Dokumentid: 832184- Webid: 832184 - Unitid: 2147483184