Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  Utbildningar styra och leda

  Kyrkorådet utgör styrelse i församling eller i pastorat. Kyrkorådet styr och fattar övergripande beslut inom ramen för de mål och den inriktning som kyrkofullmäktige beslutar om. Kyrkoherden leder all daglig verksamhet och har därmed ansvar för det operativa arbetet. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar för såväl förtroendevalda som för anställda med olika arbetsledande funktioner.

  Ny webbplats: Information för arbetsgivare finns nu på www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

  Skapad:2022-06-20 11:40:00

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har flyttat all information för arbetsgivare till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare. Om du behöver hjälp att hitta rätt på den externa webbplatsen, kontakta oss gärna så hjälper vi dig.   

  Detta intranät kan inte längre uppdateras och informationen här kan därför vara felaktig. 

  Varmt välkommen till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare!​

   

  Nedan finns det tidigare innehållet som inte längre uppdateras:

   

  Arbetsledarutbildning för vaktmästare på kyrkogård och i kyrka
  Utbildningen sträcker sig över nio månader och består av en tredagarskurs vid ett tillfälle och två tvådagarskurser vid två tillfällen. Vid varje kurstillfälle varvas teori med tillämpning. Stor vikt läggs vid att möta deltagarna utifrån deras erfarenheter och behov av kunskap i sin arbetsledande ställning. Utbildningen ger också goda möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.
  Chefs- och ledarskapsutveckling i Svenska kyrkan
  Chefs och ledarskapsutveckling i Svenska kyrkan är ett tvåårigt program för dig som vill utvecklas som chef och ledare. Det vänder sig till chefer och arbetsledare inom olika yrkeskategorier inom Svenska kyrkan och som har egen underställd personal. Ny omgång av programmet startar varje höst.
  Formalia vid styrelsemöten
  Kyrkorådet är styrelse i pastorat och församlingar som inte ingår i pastorat. Styrelsemötet är en viktig del i styrelsearbetet. Hur bör då ett styrelsemöte hållas för att vara effektivt och konstruktivt? Hur får man alla att komma till tals? Vilken formalia gäller egentligen inför, under och efter styrelsemötet?
  Kyrkogårdschef NU - ledarutvecklingsprogram för kyrkogårdschefer
  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation bjuder, i samverkan med FSK-Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer, in till ett ledarutvecklingsprogram som riktar sig enbart till kyrkogårdschefer. Syftet med programmet är att stärka deltagarnas förmåga att hantera såväl den dagliga verksamheten som de svåra situationer som följer av rollen. 
  Kyrkoherde idag
  Ledarskap för samspel och strategi. För dig som är ny i ditt uppdrag.
  Kyrkorådsordförande – att växa i roll och uppdrag (blandat lärande online)
  Utbildningen Kyrkorådsordförande – att växa i roll och uppdrag vänder sig till dig som är ordförande eller vice ordförande i ett kyrkoråd. Utbildningen är också öppen för dig som är kyrkoherde om din kyrkorådsordförande är anmäld.
  Ledarutveckling för kyrkoherdar
  Att vara kyrkoherde är att ha ett komplext ledaruppdrag med många ansvarsområden och roller. Ledarutveckling för kyrkoherdar är ett kvalificerat ledarutvecklingsprogram för dig som vill fördjupa ditt ledarskap med utgångspunkt i rollen som chef och ledare.
  Mentorprogram för kyrkoherdar
  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations mentorprogram för kyrkoherdar är en strukturerad ledarutveckling med individen i fokus som genomförs av Stiftelsen Minerva. Som adept i programmet har du alltid en individuell mentor som inte är yrkesverksam i kyrkan. Mentorprogrammet är kvalitetssäkrat och ISO-certifierat.
  Påbyggnadsutbildning för arbetsledare
  En utbildning för dig som har gått "Arbetsledarutbildning för vaktmästare på kyrkogård och i kyrka".

  För dig som är förtroendevald rekommenderar vi följande utbildningar inom styra och leda:

  Formalia vid styrelsemöten
  Kyrkorådet är styrelse i pastorat och församlingar som inte ingår i pastorat. Styrelsemötet är en viktig del i styrelsearbetet. Hur bör då ett styrelsemöte hållas för att vara effektivt och konstruktivt? Hur får man alla att komma till tals? Vilken formalia gäller egentligen inför, under och efter styrelsemötet?

  Arbetsgivarorganisationen erbjuder också processinriktat stöd  för att tydliggöra styrelsens uppdrag och roller och för att vidareutveckla kyrkorådets arbetsformer. 

  Snabblänkar

  Skapad:2020-01-30 16:22:00

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Redaktionen Arbetsgivarorganisationen, Arbetsgivarorganisationen
  Uppdaterad
  2022-06-22
  X
  Dokumentid: 1409620- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406