Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  Utbildningar och medlemsaktiviteter

  På plats, på distans, online!

  På plats, på distans, online! Foto: Magnus Aronsson

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan. 

  Utbildningar

  Utbildningar arbetsmiljö
  I svensk lagstiftning finns ett väl utbyggt regelverk om arbetsmiljö som ger arbetsgivaren ett gott stöd för att leda vksamheten på ett långsiktigt hållbart sätt. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar inom såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö. Kursledare är antingen​ medarbetare från arbetsgivarorganisationen eller externa experter.
  Utbildningar arbetsrätt och lön
  Utbildningarna inom arbetsrätt och lön utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av arbetsrättsjurister och förhandlare/rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.
  Utbildningar begravning och kyrkogård
  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar för dig som har ansvar för begravningsverksamheten eller arbetar på kyrkogården.  Denna utbildningsverksamhet löper på året ut.
  Utbildningar styra och leda
  Kyrkorådet utgör styrelse i församling eller i pastorat. Kyrkorådet styr och fattar övergripande beslut inom ramen för de mål och den inriktning som kyrkofullmäktige beslutar om. Kyrkoherden leder all daglig verksamhet och har därmed ansvar för det operativa arbetet. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar för såväl förtroendevalda som för anställda med olika arbetsledande funktioner.

  Snabblänkar

  Skapad:2020-01-30 16:22:00

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Redaktionen Arbetsgivarorganisationen, Arbetsgivarorganisationen
  Uppdaterad
  2020-11-18
  X
  Dokumentid: 1479510- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406