Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  Utbildningar arbetsmiljö

  I svensk lagstiftning finns ett väl utbyggt regelverk om arbetsmiljö som ger arbetsgivaren ett gott stöd för att leda verksamheten på ett långsiktigt hållbart sätt. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar inom såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö. Kursledare är antingen​ medarbetare från arbetsgivarorganisationen eller externa experter.

  Ny webbplats: Information för arbetsgivare finns nu på www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

  Skapad:2022-06-20 11:40:00

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har flyttat all information för arbetsgivare till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare. Om du behöver hjälp att hitta rätt på den externa webbplatsen, kontakta oss gärna så hjälper vi dig.   

  Detta intranät kan inte längre uppdateras och informationen här kan därför vara felaktig. 

  Varmt välkommen till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare!​

   

  Nedan finns det tidigare innehållet som inte längre uppdateras:

   

   

  Utbildningar arbetsmiljö

  Arbetsanpassning och rehabilitering
  Arbetsanpassning och rehabilitering lär dig regelverket och vad som är viktigt att tänka på i det praktiska rehabiliteringsarbetet. Utbildningen tar också upp hur det går att arbeta förebyggande och vad som händer då arbetsgivaren gjort allt som går i ett rehabiliteringsarbete.
  Arbetsmiljöansvaret på kyrkogården
  Arbetet på kyrkogården är mångfasetterat med många olika arbetsmoment, detta gör att det är många arbetsmiljöregler att förhålla sig till och följa. För att förebygga skador och arbetsjukdomar och utveckla en god arbetsmiljö, så långt det är möjligt, är det viktigt att ha god kunskap om arbetsmiljöreglerna, ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete och en kultur på arbetsplatsen som gör att alla tar ansvar för arbetsmiljön.
  Att vara skyddskommitté
  För att en skyddskommitté ska kunna göra verklig nytta i organisationen krävs det att alla som ingår i den har vissa kunskaper. Framför allt behöver ni veta varför ni är med i kommittén, vad syftet är med arbetet och vad lagar och förordningar på området säger. Med den här utbildningen får ni en bra grund till ett viktigt och roligt kommittéarbete.
  Grundläggande arbetsmiljöutbildning
  Grundläggande arbetsmiljöutbildning är en partsgemensamt framtagen utbildning som ger en grund i vad arbetsmiljöansvaret, arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljölagstiftningen innebär. Utbildningen varvar teori med praktiska övningar och erfarenhetsutbyte. Deltagarna får kunskap och förståelse inom arbetsmiljöområdet inklusive risk- och friskfaktorer för att kunna tillämpa lagar och regler.
  Kränkande särbehandling (inspelat webbinarium)
  Webbinariet Kränkande särbehandling går igenom några av de viktigaste aspekterna för att förebygga och hantera kränkande särbehandling på en arbetsplats.  
  Kränkande särbehandling och konflikter
  Den sociala arbetsmiljön handlar om samspelet mellan människor i arbetslivet. Det här är en utbildning där du får fördjupade kunskaper om vad som är viktigt att göra för att skapa ett robust samarbetsklimat, hur du ser signaler på mobbning/kränkande särbehandling och konflikter och vad du ska göra om det pågår kränkningar eller konflikter.
  Kyrkorådets arbetsmiljöansvar
  Kyrkorådet har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Under utbildningen reder vi ut vad det innebär och de viktigaste frågorna för att säkerställa en bra arbetsmiljö. Vi går också igenom gränsdragningen mellan kyrkorådets och kyrkoherdens arbetsmiljöuppgifter.
  Organisatorisk och social arbetsmiljö
  Den ökande psykiska ohälsan i arbetslivet är en av samhällets utmaningar. Därför är det viktigt att ta vara på det som fungerar bra och i tid åtgärda det som kan skapa ohälsa. Vi går igenom vad organisatorisk och social arbetsmiljö är, vad föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö innebär och hur det går att systematiskt arbeta med att främja hälsosam arbetsbelastning, arbetstidsförläggning och socialt samspel på arbetsplatsen.
  Pannoperatörsutbildning krematorium
  Pannoperatörer i krematorier måste vara certifierade från och med den 1 december 2022. Därför görs nu en särskild utbildningssatsning för krematorier som förbereder dig för certifieringen.
  Sexuella trakasserier (inspelat webbinarium)
  Arbetsgivarorganisationens webbinarium När måste du agera? Arbetsgivarens ansvar vid sexuella trakasserier, har redigerats till en utbildningsfilm som vänder sig till arbetsgivarföreträdare: chefer, arbetsledare, HR-personal, skyddsombud och förtroendevalda. 
  Så hanterar du risk- och missbruk
  Vad är riskbruk, skadligt bruk och beroende? Vilka tecken och signaler kan finnas att uppmärksamma? Denna utbildning tar upp det praktiska arbetet kring skadligt bruk (risk- och missbruk), hur du som arbetsgivare kan hantera och agera i frågor som uppkommer därav samt vilka krav du kan ställa på medarbetare. Utbildningen tar också upp risk- och skyddsfaktorer på arbetsplatsen samt hur du kan arbeta förebyggande.

  För dig som är förtroendevald rekommenderar vi följande utbildningar inom arbetsmiljö:

  Arbetsmiljöansvaret på kyrkogården
  Arbetet på kyrkogården är mångfasetterat med många olika arbetsmoment, detta gör att det är många arbetsmiljöregler att förhålla sig till och följa. För att förebygga skador och arbetsjukdomar och utveckla en god arbetsmiljö, så långt det är möjligt, är det viktigt att ha god kunskap om arbetsmiljöreglerna, ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete och en kultur på arbetsplatsen som gör att alla tar ansvar för arbetsmiljön.
  Kyrkorådets arbetsmiljöansvar
  Kyrkorådet har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Under utbildningen reder vi ut vad det innebär och de viktigaste frågorna för att säkerställa en bra arbetsmiljö. Vi går också igenom gränsdragningen mellan kyrkorådets och kyrkoherdens arbetsmiljöuppgifter.

  Uppdragsutbildning 

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation anordnar även uppdragsutbildningar som skräddarsys efter beställarens behov och önskemål.

  Kontakta utbildning.arbetsgivare@svenskakyrkan.se om du vill veta mer!​ ​​

  Snabblänkar

  Skapad:2020-01-30 16:22:00

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Redaktionen Arbetsgivarorganisationen, Arbetsgivarorganisationen
  Uppdaterad
  2022-06-22
  X
  Dokumentid: 1409611- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406